Danas isplata dječijih dodataka i naknada porodiljama

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava da će danas početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za mjesec decembar.

Korisnici ovog prava u Kantonu Sarajevo mogu preuzeti naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Sredstva su uplaćena  za 11.648 korisnika prava na: dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Za ove naknade iz Budžeta KS je izdvojeno 5.778.442,73 KM.

Radio AS