“Društvo i država nakon nezavisnosti”: Međunarodna konferencija u povodu Dana nezavisnosti BiH

Fakultet političkih nauka (FPN) Univerziteta u Sarajevu, Centar za međunarodnu politiku i postkonfliktna istraživanja i Univerzitet u Sarajevu upriličili su u Sarajevu međunarodnu naučnu konferenciju “Društvo i država nakon nezavisnosti”.

Dekan FPN UNSA Sead Turčalo kaže da Fakultet političkih nauka tradicionalno, na taj način, obilježava 1. mart – Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ove godine je to konferencija sa šest panela, uključujući jedan regionalni.

“Namjera je da se iz te perspektive, više od tri decenije nakon nezavisnosti, analiziraju ekonomski, politički, pravni i svi drugi aspekti razvoja Bosne i Hercegovine te procijenimo kakva je trenutna i buduća dinamika unutrašnjih, ali i regionalnih političkih odnosa”, kazao je za Fenu prije konferencije.

Kako u referatu za tu konferenciju, između ostalog, naglašava akademik Mirko Pejanović, institucije Evropske unije prihvatile su, uslijed promjene geopolitičkih kretanja uslovljenim prije svega ruskom invazijom na Ukrajinu, da integracija Bosne i Hercegovine ne može biti samo unutrašnja.

“Mora biti i dio geopolitičkih kretanja u Evropi i zato je Bosni i Hercegovini ubrzano dodijeljen status kandidata. Ja, u svom referatu, zagovaram da se što prije prijeđe na fazu integracije koja podrazumijeva otvaranje pregovora o otvorenim poglavljima. U tom kontekstu zagovaram jedinstvenu reformsku agendu između specijalnog predstavnika EU i Parlamentarne skupštine BiH. Naravno zagovaram novi pristup, novi odnos, i Evropske komisije, Evropskog parlamenta i Evropskog vijeća da Bosna i Hercegovina ubrzano prolazi proces integracije i do 2035. godine bude pozvana u članstvo Evropske unije”, kazao je Pejanović.

Profesorica dr. Jasna Duraković osvrnula se, među ostalima u jednom od panela, na intelektualnu kritičku misao profesora Nijaza Durakovića (1949. – 2012.).

“Ja ću se pozvati i na aktualnu situaciju na transformiranu ulogu međunarodne zajednice tj. politika međunarodne zajednice prema Bosni i Hercegovini i njenom aktuelnom političkom diskursu i vremenu. Govorit ćemo o njegovoj kritičkoj misli i kritičkom osvrtu prema međunarodnoj zajednici, od rata dosad”, kazala je novinarima prof. dr. Jasna Duraković, u pauzi konferencije. Najavila je osvrt i na nekoliko knjiga prof. Nijaza Durakovića, kao sveobuhvatne studije za analizu i proučavanje i danas.

Kako naglašavaju organizatori, cilj konferencije ‘Društvo i država nakon nezavisnosti’ jeste da istraži razvoj Bosne i Hercegovine, nakon nezavisnosti, u oblasti politike, ekonomije, socijalne politike, sigurnosti, kulture, medija i međunarodnog prava ali i da, sa trodecenijskim historijskim odmakom, propita izazove sa kojima se društvo i država suočavali na putu nezavisnosti, tokom agresije i poslije.

(Fena)

Radio AS