Ekipe KJKP ViK-a aktivno rade kako bi se održalo uredno vodosnadbijevanje i odvodnja otpadnih i atmosferskih voda

Radnici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže i hitne intervencije preduzeća KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo u kontinuitetu su nastavili svoje radne aktivnosti. Najviše posla ima oko čišćenja i pročepljenja slivnika i kanala na širem lokalitetu grada. Jutros su na području opštine Centar vršene aktivnosti u ulicama: Vrbanjuša, Musala, Radićeva, Muhameda Hadžijahića, te na lokalitetima oko BBI Centra i zgrade Kantona Sarajevo.

Ekipe KJKP “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo uspješno su intervenisale na dva klizišta na lokalitetu općine Trnovo. Nakon navedenog, ekipe su prešle na sanaciju puta u naselju Lisovići, a sutra se očekuje nastavak radova.

ViK je dostavio pitku vodu za potrebe Doma za zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i za potrebe građana u ulici Nahorevskoj. Sutra u 08.00 sati je potrebno dostaviti dvije cisterne pitke vode kako bi se zadovoljile potrebe građana na navedenom lokalitetu.

Ekipe KJKP “ViK” d.o.o. Sarajevo večeras sa ekipama Kantonalne uprave civilne zaštite Kantona Sarajevo izbacuju vodu iz stambenih objekata u ulici Barska, naselje Otes.

Prema informacijama iz ovog preduzeća, snabdijevanje grada vodom je uredno, osim zone rezervoara Pogledine, gdje se dobiva voda sa Jahorinskog vrela. Voda koja u sistem ViK-a dolazi sa Jahorinskih vrela nije preporučljiva za upotrebu zbog obilnih padavina, te se iz preventivnih razloga ne preporučuje koristiti vodu za piće sa Jahorinskih vrela.

“Preporuka građanstvu tog područja je da se voda i dalje prokuhava, dok se ne dobiju novi rezultati sanitarne službe”, poručuju iz ViK-a.

F.K.
Radio AS Sarajevo

Radio AS