Gradski vijećnici odobrili Projekt osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture Tech4Green

Gradsko vijeće Sarajeva je na današnjoj sjednici usvojilo Odluku o pristupanju Projektu osnivanja naučno-istraživačke infrastrukture Tech4Green, a koja se planira smjestiti u započeti objekt Vidikovac na Trebeviću.

Predsjedavajući Gradskog vijeća Jasmin Ademović je obrazložio da će realizacijom projekta Grad Sarajevo dobiti najsavremeniju naučno-istraživačku infrastrukturu.

“Traganje za odgovarajućim rješenjem, u komunikaciji s domaćim i međunarodnim partnerima, s ciljem kreiranja potpuno novog koncepta objekta Vidikovac na Trebeviću, rezultiralo je idejom uspostave naučno-istraživačke infrastrukture koja bi bila smješten u objektu Vidikovac na Trebeviću”, kazao je Ademović.

Njegovom realizacijom, dodao je, uz podršku EU kroz odgovarajuće instrumente, Grad Sarajevo će dobiti najsavremeniju naučno-istraživačku infrastrukturu koja uključuje računar visokih performansi i druge tehnološke alate neophodne za osiguravanje i podsticanje daljnjeg procesa digitalne transformacije, razvoja novih tehnologija i inovacija, što je neophodno za daljnji razvoj akademske i poslovne zajednice, ne samo Grada Sarajeva, već i cijele Bosne i Hercegovine, a objekt Vidikovac na Trebeviću će dobiti odgovarajuću namjenu.

Ideja je rezultat saradnje Grada Sarajevo i Verlab Instituta, sa predstavnicima Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu te Delegacije EU u BiH koji su prepoznali značaj i potencijal ovog projekta.

Radio AS