Hota-Muminović: Jačanjem veza između obrazovanja i tržišta rada, osigurava se bolja budućnost

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović i ministar privrede KS Zlatko Mijatović održali su jučer sastanak sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženjem poslodavaca KS, sa ciljem unapređenja standarda u području dualnog obrazovanja i pokretanja inicijative za ubrzanje procesa vezanih za dualno obrazovanje srednjeg i stručnog obrazovanja, te mogućnosti prekvalifikacije i dokvalifikacije kadrova.

Sastanku su prisustvovali direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mario Nenadić, predsjednik Udruženja poslodavaca KS Suad Ećo, predstavnica Poslovno-edukativnog centra UPFBiH Marijana Šećibović i službenici dva resorna ministarstva.

“Važno je da poslodavci sudjeluju u procesima kreiranja upisne politike u srednjim školama u Kantonu Sarajevo. Ova konstruktivna saradnja između Vlade KS i poslodavaca predstavlja korak naprijed u jačanju veza između obrazovanja i tržišta rada, čime se osigurava bolja budućnost za mlade ljude i cjelokupno društvo u KS”, istakla je ministrica Hota-Muminović.

Na kraju sastanka zaključeno je da se formira radno tijelo koje će koordinirati aktivnostima unapređenja srednjeg stručnog i tehničkog obrazovanja, a čiji će članovi biti predstavnici Udruženja poslodavaca Federacije BiH, Udruženja poslodavaca KS, Ministarstva privrede KS, Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, te Službe za zapošljavanje KS.

Radio AS