KS: Počinje realizacija banjskog i klimatskog liječenja za pripadnike braniteljske populacije

Nakon što je završena tenderska procedura za izbor ponuđača koji će u 2023. godini realizovati projekt banjskog i klimatskog liječenja za braniteljske kategorije, Ministarstvo za boračka pitanja obavještava korisnike da je realizacija ovog projekta u toku.

Svoje zahtjeve korisnici mogu da preuzmu u općinskim službama boračko-invalidske zaštite, gdje će ih u konačnici popunjene i predavati. Ono što je bitno istaći jeste da je do sada zaprimljeno 1.700 zahtjeva za ostvarivanje prava na banjsko liječenje, od čega je 600 riješeno pozitivno, pa će ga u narednom periodu i iskoristiti. 

Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović kazao je kako ovaj vid prava zdravstvene zaštite mogu da ostvare korisnici teže zdravstvene situacije, braniteljske populacije, u skladu s medicinskom dokumentacijom od nadležnog ljekara.

“I ove godine realizovat ćemo projekt odlaska naših korisnika koji su u zdravstvenoj potrebi, i kojima je ovaj vid rehabilitacije i najpotrebniji. Zahtjevi koji su do sada zaprimljeni, rješavaju se po datumu kada su i pristigli, a već od sutra šaljemo prve korisnike u banje”, poručio je ministar Osmanović.

Realizacija projekta klimatskog liječenja počinje u julu, a do sada je zaprimljeno 120 zahtjeva. 

Iz Budžeta Kantona Sarajevo za projekt banjskog i klimatskog liječenje izdvojeno je 1.666.500 KM.

Radio AS