Ministarstvo za boračka pitanja KS dalo nalog za isplatu januarskih egzistencijalnih i ostalih naknada pripadnicima boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je uputilo naloge za plaćanje januarskih boračkih novčanih naknada po osnovu ostvarenih prava iz Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine među kojima su:

– Pravo na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak). Isplata se očekuje od ponedjeljka, 06.02.2023. godine, uz napomenu da se naknada od septembra 2022. godine isplaćuje u iznosu od 93,85 KM po djetetu. U obračun je uključeno 967 lica za 1.570 djece.

– Pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce „Partizanske spomenice 1941“ i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa, a isplata se očekuje utorka, 07.02.2023. godine. U obračun je uključeno 744 lica.

– Personalna asistencija za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, a isplata se očekuje od srijede, 08.02.2023. godine. U obračun je uključeno 153 lica.

– Egzistencijalna naknada nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina – isplata se očekuje od ponedjeljka, 06.02.2023. godine. U obračun je uključeno 2.970 lica.

Podsjećaju da je od početka decembra 2022. godine bivša SBER banka, odnosno „ASA banka Naša i snažna“ u potpunosti integrisana u ASA banku dd, i svi korisnici koji su imali račune u prethodnim bankama (koj počinju sa 140…) morali su u svoju općinsku službu donijeti nove račune (koji počinju sa 134…). Banka može uplate usmjerene na stare račune „odbiti“, zbog čega u tom slučaju korisnik neće dobiti naknadu bez dostavljanja novog-važećeg broja računa i prije narednog obračuna.

Takođe se podsjeća da je svako lice dužno blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanja izmjene je utvrđena rješenjem koijm je pravo priznato. U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti.

Pravo na egzistencijalnu naknadu NE MOŽE imati lice koje ostvaruju mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo).

Pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktive, i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena. Navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utječu na pravo i na njegovu realizaciju.

Svi korisnici koji promijene/zatvore račun trebaju o istom blagovremeno obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, a podsjećamo da račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve „boračke“ naknade koje korisnik prima (npr. lična i porodična invalidina i kantonalno mjesečno primanje).

Radio AS