Ministarstvu prostornog uređenja odobrena tri programa utroška sredstava u iznosu 11,9 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovom ministarstvu u proračunu FBiH za 2022. godinu, ukupne vrijednosti 11.941.000 KM.

Tako je za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije osigurano 2.151.000 KM. Od tog iznosa će 1.800.000 KM biti raspodijeljeno nakon obavljenog javnog poziva, u maksimalnom iznosu od 100.000 KM po programu ili projektu. Sredstva od 251.000 KM bit će raspodijeljena kao interventna.

Drugim programom je iznos od 8.250.000 KM planiran  za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta, od čega za realizaciju projekta Oporavak od poplava u FBiH 150.000 KM. Daljnjih 7.750.000 KM bit će raspodijeljeno na tamelju rezultata javnog poziva, dok 350.000 KM predstavljaju interventna sredstva, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Usvojen je i program kojim je iznos od 1.540.000 KM osiguran na ime sudjelovanja Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica u projektima zaštite nacionalnih spomenika. Iznos od 1.400.000 KM bit će dodijeljen nakon javnog poziva i u maksimalnoi vrijednosti do 100.000 KM po jednom odabranom programu ili projektu. Iznos od 140.000 KM predstavlja interventna sredstva.

FENA

Radio AS