Na Ilidži će u nedjelju doći do izmjene režima saobraćaja na više ruta zbog trke “Ilidža Run”

Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo dalo je saglasnost za privremenu izmjenu režima saobraćaja na zahtjev Udruženja “Triatlon Klub Tri G”.

Izmjena će se realizovati 26. maja (nedjelja) zbog održavanja sportske manifestacije “Ilidža Run”.

Radi se o rutama kretanja učesnika na dijelu saobraćajnica: Hrasnička cesta, IV viteške brigade, Magistrala, Vrelo Bosne, Velika aleja, Mala aleja, Rustempašina, dr. Mustafe Pintola, Butmirska cesta, Igmanskog bataljona i Stojčevac.

Privremena izmjena režima saobraćaja sastoji se iz obustave saobraćaja etapno, dajući prednost učesnicima utrke prilikom kretanja planiranom rutom, a nakon čijeg prolaska će biti uspostavljen redovan režim odvijanja saobraćaja.

Privremenu izmjenu saobraćaja vršit će policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo u terminu od 9:00 sati do 13:00 sati.

Radio AS