Na sjednici Skupštine KS deklaracija o zaštiti izvorišta vode za piće “Sarajevsko polje”

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja će biti održana u utorak, 30. maja, biće razmatran Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice.

Na dnevnom redu sjednice je i Prijedlog deklaracije za očuvanje zona sanitarne zaštite i kvaliteta vode za piće izvorišta “Sarajevsko polje”, te Prijedlog Odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2023.godinu.

Zastupnici će razmatrati i Prijedlog Odluke kojom se Ministarstvu za boračka pitanja KS daje saglasnost da može u ime Kantona Sarajevo pristupiti potpisivanju ugovora za dodjelu stana u vlasništvo pripadnicima boračke populacije koji će biti zaključeni pred Kemalom Karićem, notarom iz Sarajeva, između KS, Ministarstva za boračka pitanja KS kao Prenosioca i trenutnih korisnika stanova kojim su dodijeljeni stanovi na korištenje, kao sticalaca;

Također će biti razmatran i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite KS za zaključivanje Ugovora o doniranju šest modularnih stambenih jedinica (kontejnera) i 15 profesionalnih isušivača vlage MASTER – Profi DH752, bez naknade, Općini Ilidža.

Pred zastupnicima je i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Zavodu za izgradnju KS i Direkciji za puteve KS, za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji privremenog objekta radi rušenja u svrhu izgradnje IX transverzale – rondo u ul. Safeta Zajke, a u skladu s Odlukom o usvajanju Okvira za otkup imovine i naknade radi realizacije projekta izgradnje gradskih saobraćajnica u KS.

Na dnevnom redu je i nekoliko izjveštaja javnih ustanova iz prethodnih godina, kao i Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području KS za 2022. i 2023. godinu, najavljeno je iz Službe za protokol i press KS.

Radio AS