Na UNSA obilježen Dan nauke Italije: Fokus na održivoj mobilnosti za čist zrak i dekarbonizaciji

U okviru inicijative Ambasade Republike Italije i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, s ciljem promoviranja istraživanja i naučne saradnje između dvije zemlje, Univerzitet u Sarajevu je danas bio domaćin događaja “Dan nauke Italije u svijetu 2023”.

Današnji događaj je označio i početak saradnje između dvije istraživačke institucije, Instituta za istraživanje zagađenja zraka Nacionalnog savjeta za istraživanja Italije i Univerziteta u Sarajevu, čime će biti omogućene zajedničke istraživačke aktivnosti u navedenoj oblasti, s ciljem kreiranja boljeg i zdravijeg okruženja za sve generacije. Sporazum o naučnoj i akademskoj saradnji između svije institucije potpisali su direktor Instituta Francesco Petracchini i prorektor za naučnoistraživački rad UNSA prof. dr. Mirza Dautbašić.

Ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini NJ. E. Marco Di Ruzza  zahvalio je Univerzitetu u Sarajevu i Kantonu Sarajevo, posebno Ministarstvu za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, na spremnosti da se kao partneri uključe u organizaciju događaja koji je zapravo godišnje predstavljanje diplomatske mreže Republike Italije u svijetu i njihovih napora da podstaknu i podrže naučnu saradnju na međunarodnom nivou. Naglasio je značaj Sporazuma koji je danas potpisan jer će omogućiti razmjenu istraživača, profesora i studenata, te uspostaviti bazu za dalji razvoj zajedničkih programa i projekata istraživačke saradnje.

Da današnji događaj predstavlja važan korak ka jačanju veza između Republike Italije i Bosne i Hercegovine u oblasti nauke, istraživanja i visokog obrazovanja, naglasio je ministar za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo dr. sci. Pavle Krstić.

“Naši univerziteti, istraživački centri i akademici imaju veliki potencijal za zajedničko istraživanje i razvoj u različitim disciplinama. Ambasada Republike Italije, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i Univerzitet u Sarajevu prepoznali su važnost ove saradnje, te organizirali ovaj događaj kako bi istakli postignuća nauke i otvorili prostor za dalju saradnju”, naveo je ministar Krstić.

Ovom prilikom, obratio se i prof. dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu.

“Želim istaći značaj ovogodišnjeg događaja i njegove teme, imajući u vidu sve faktore sa kojima se susrećemo u misiji iniciranja promjena koje bi dovele do rješenja izazova vezanih za energetsku efikasnost, upravljanje vodama i otpadom, zelene površine i opštu društvenu korist. U ovim oblastima neminovno je  uz pomoć nauke, akademske i istraživačke zajednice, partnera i saradnje pokušati dati rješenja i inicirati istraživačke aktivnosti koje će voditi ka smanjenju zagađenja zraka, potencijalnim rješenjima problema saobraćaja u urbanim zonama, analizi scenarija u budućnosti, te smanjenju zagađenja zraka primjenom dobrih praksi“, rekao je Dautbašić.

Prisutnima su se u uvodnom dijelu konferencije obratili i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, g. Stefano Ellero, direktor Odjela za saradnju Delegacije EU u BiH, te gđa Matea Grabovac, predstavnica UN-ovog programa za okoliš, koji su naglasili značaj teme konferencije, kao i saradnje svih aktera na rješavanju izazova vezanih za pitanja očuvanja i održivosti okoliša.

“Dan nauke Italije u svijetu 2023.” obilježen je održavanjem konferencije međunarodnog karaktera čija je ovogodišnja tema “Pokretanje promjena: Promoviranje održive mobilnosti za čistiji zrak i dekarbonizaciju u budućnosti”, a koju je podržao Nacionalni savjet za istraživanja Republike Italije i njegov Institut za istraživanje zagađenja zraka, predstavnici Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, kao i istraživači Univerziteta u Sarajevu iz oblasti tehničkih i biotehničkih nauka koji se bave temama održive mobilnosti, dekarbonizacije i kvaliteta zraka.

Konferencija je okupila stručnjake, istraživače i profesionalce kako bi diskutovali o hitnim ekološkim problemima i promicali održive prakse. Sesije konferencije pokrivale su širok raspon tema, uključujući inicijativu 100 klimatski neutralnih i pametnih gradova, onečišćenje zraka na zapadnom Balkanu, studije onečišćenja u zatvorenom prostoru, prakse dekarbonizacije, inovativne projekte za procjenu kvalitete zraka, održivu urbanu mobilnost i ulogu društva u poboljšanju kvaliteta zraka. Konferencija je imala za cilj poticanje razmjene znanja, saradnje i rasprava o izazovima i prilikama u postizanju čišćeg zraka i održivog urbanog razvoja.

Radio AS