Nova stabla velikolisne lipe krasit će šetnicu u ulici Želimira Vidovića Kelija

Proteklih dana započeta je jesenja sadnja stabala velikolisne lipe uz šetnicu X transverzale, u ulici Želimira Vidovića Kelija, gdje će biti zasađena 63 nova stabla.

Na ovaj način radi se na obogaćivanju novogradskih šetnica drvoredima stabala i poboljšanju kvaliteta zraka u urbanim dijelovima novogradske općine.

Projekat sadnje stabala uz putne pojaseve započet je s ciljem ozelenjavanja zelenih javnih površina, kao i formiranje povoljne mikroklime.

Općina Novi Grad Sarajevo kontinuirano radi na hortikulturnom uređenju dječijih i sportskih igrališta, prostora uz glavne i naseljske saobraćajnice, kružne tokove i šetališta itd.

Na prostoru novogradske općine u proteklom periodu zasađeno je 1.200 raznih vrsta stabala i ukrasnog bilja, kako bi novogradska naselja bila ljepša i ugodnija za življenje sa što više zelenila i ukrasnog bilja.

U narednom periodu biće zasađeno još 200 stabala uz šetnice, saobraćajnice, dječija i sportska igrališta u naseljima Općine Novi Grad Sarajevo.

Radio AS