Nove radne mašine u KJKP Vodovod i kanalizacija za efikasniji rad na terenu

Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i KJKP Vodovod i kanalizacija implementiraju projekt u iznosu od milion KM koji podrazumijeva isporuku dva bagera i tri teretna vozila sa ciljem kapacitiranja ovog kantonalnog preduzeća sa materijalno-tehničkim sredstvima.

VIK-u je danas isporučen jedan od dva bagera koji će, kako je istaknuto, unaprijediti radove na terenu, prije svega rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže na području KS. Vrijednost nabavke iznosi oko 260.000 KM.

“Ovo je samo jedan u nizu projekata. U narednom periodu namjeravamo da implementiramo još jedan projekt vrijedan 1,5 miliona KM koji će VIK-u osigurati kapacitiranje sa neophodnom opremom kako bi njihov rad na terenu bio što efikasniji”, rekao je predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić.

Ministar Bojan Bošnjak naglasio je kako Vlada KS i resorno ministarstvo kontinuirano rade na poboljšanju uslova u svim komunalnim preduzećima.

“Od početka mandata opredjeljeni smo da se intenzivnije posvetimo komunalnoj privredi kroz ulaganja  kako u materijalno-tehnička sredstva, tako i ljudske resurse. Aktivno radimo na pripremi projekata koji su vezani za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže, a trenutno smo na polovini realizacije najvećeg infrastrukturnog projekta ‘Sarajevo Water’, sa ciljem da na kraju imamo zadovoljne korisnike”, rekao je ministar Bojan Bošnjak.

Direktor VIK-a Rusmir Salić istakao je da je VIK godinama bio potkapacitiran sa osnovnom opremom i vozilima neophodnim za rekonstrukciju i održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, pa će nabavka novih radnih mašina biti od velikog značaja i omogućiti efikasniji rad na terenu.

Radio AS