Obavještenje o isplati naknade demobilisanim braniocima i ostalim korisnicima

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo obavještava da je pripremilo naloge za plaćanje mjesečnih novčanih naknada utvrđenih Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, a koje se obračunavaju centralizovano, uz uplatu Ministarstva direktno prema bankama. 

U obavještenju o isplati egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina i ostalih mjesečnih kantonalnih naknada za januar ove godine navode da su iznosi naknade isti kao i za decembar 2023. godine. 

Kada je riječ o pravu na mjesečna novčana primanja za djecu ratnih vojnih invalida sa utvrđenim invaliditetom od 20 do 80 % (dječiji dodatak), isplata je počela jučer, 5. februara. 

One koje imaju pravo na mjesečna novčana primanja za nosioce najviših ratnih priznanja, ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od strane drugog lica, nosioce “Partizanske spomenice 1941” i djecu šehida – poginulog borca – branitelja bez oba roditelja za vrijeme nezaposlenosti do zasnivanja radnog odnosa, iz Ministarstva obavještavaju da se isplata očekuje od danas, 06.02.2024. godine. 

Isplata naknade za personalnu asistenciju za ratne vojne invalide – paraplegičare i ratne vojne invalide kojima je priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć od drugog lica očekuje od sutra, 07.02.2024. godine. 

Dan nakon toga, od četvrtka  08.02.2024. godine, očekuje se isplata egzistencijalne naknade nezaposlenim demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina.  

“Podsjećamo da je od početka decembra 2022. godine bivša SBER banka, odnosno ‘ASA banka Naša i snažna’ u potpunosti integrisana u ASA banku dd, i svi korisnici koji su imali račune u prethodnim bankama (koji počinju sa 140…) su morali u svoju općinsku službu donijeti nove račune (koji počinju sa 134…). Banka može uplate usmjerene na stare račune „odbiti“, te u tom slučaju korisnik neće dobiti naknadu bez dostavljanja novog-važećeg broja računa i prije nekog narednog obračuna (nakon povrata sredstava na račun Kantona)”, obavještavaju iz Ministarstva za boračka pitanja KS.  

Podsjećaju da je svaka osoba dužna blagovremeno prijaviti svojoj općinskoj službi za oblast boračko-invalidske zaštite promjenu koja utječe na ovo pravo, odnosno na njegov prestanak (zaposlenje, ostvarivanje prava na penziju i slično), kako ne bi došlo do neosnovane isplate. Obaveza prijavljivanja izmjene je utvrđena rješenjem koijm je pravo priznato. 

U slučaju neosnovane/nezakonite isplate, korisnik je obavezan istu u cijelosti vratiti. 

Podsjećaju da pravo na kantonalnu egzistencijalnu naknadu ne može imati osoba koja ostvaruje mjesečne prihode u iznosu većem od 50% minimalne penzije isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine (174,03KM), pri čemu se u prihode računaju i prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite (porodična i lična invalidnina i drugo). 

“Pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati (netačan/nepripadajući iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktivnog i drugo) da se jave u nadležnu općinsku službu za BIZ, kako bi eventualna greška bila otklonjena”, poručili su iz Ministarstva. 

Također podsjećaju da se navedena prava ostvaruju putem općina kojima su korisnici dužni prijaviti sve promjene koje utiču na pravo i na njegovu realizaciju. 

Svi korisnici koji promijene/zatvore bankovni račun trebaju o istom blagovremeno obavijestiti nadležnu općinsku službu, kako bi im sredstva mogla biti ispravno uplaćena, a obzirom na način obrade i plaćanje naknada, bankovni račun mora biti jedinstven za jednog korisnika i isti za sve „branilačke” naknade koje korisnik prima (npr. lična i porodična invalidnina i kantonalno mjesečno primanje). 

Radio AS