Obavještenje za korisnike Vaučera za posao iz redova boračke populacije u KS

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo poziva korisnike Vaučera za posao – djecu šehida-poginulih branitelja, koji su svoje zaposlenje pronašli preko pomenutog projekta 2022.godine, da se jave u Službu za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

“Korisnike Vaučera za posao, kojima ugovor o radu ističe u tekućoj godini, a zaposleni su u Javim ustanovama, te nisu riješili svoje trajno zaposlenje pozivamo da se jave na broj telefona 033/569-132, ili 033/569-100, do kraja mjeseca jula.

Osluškujući potrebe djece šehida-poginulih branitelja, planirano je produženje ugovora o radu uz saglasnost poslodavca, a sve u cilju njihovog trajnog zaposlenja”, ističu iz Ministarstva za boračka pitanja KS u tekstu ovog obavještenja.

Radio AS