Oko 600 pripadnika boračke populacije će koristiti za rehabilitaciju Olimpijski bazen Otoka

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo sufinansirat će sa 52.000 KM projekt Grada Sarajevo, pokrenut s ciljem rehabilitacije i rekreacije boračke populacije na Olimpijskom bazenu Otoka.

Saglasnost za doznačavanje sredstava u ove svrhe iz Budžeta KS, dala je Vlada na današnjoj sjednici.

Kako je obrazložio resorni ministar Omer Osmanović, radi se o projektu koji bi trebao biti realizovan u periodu od pet mjeseci za oko 600 korisnika.

Program rehabilitacije i rekreacije boračke populacije obuhvata individualnu rehabilitaciju u vodi, rekreativno plivanje i upotrebu saune pet puta sedmično u trajanju od četiri do pet sedmica.

“Ukupni troškovi realizacije ovog projekta iznose 72.000 KM, od čega Ministarstvo za boračka pitanja izdvaja  52.000  KM, a Grad Sarajevo 20.000 KM. S obzirom na to da se radi o korištenju sredstava osiguranih na pozicijama Ministarstva za boračka pitanja u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu, za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna sredstva”, pojasnio je ministar Osmanović.

Projekt će provesti Koordinacija boračkih udruženja KS.

Radio AS