Općina Novo Sarajevo provodi sistematsku deratizaciju i deviperaciju javnih površina

Općina Novo Sarajevo je putem Službe za civilnu zaštitu provela preventivnu sistematsku deratizaciju i deviperaciju na više lokacija na području ove općine.

“Primarni cilj je zaštita zdravlja naših građana, sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području ove lokalne zajednice, kao i poboljšanje općih higijenskih uslova za život, zaštita čovjekove sredine od zmija, gmizavaca i štetnih glodara”, saopćeno je.

Izvršeno je tretiranje obale rijeke Miljacke, prostor oko Strojorada, javnih površina (dječija igrališta, parkovi za djecu, Vilsonovo šetalište, parkovi za pse, šetnice).

Navedene aktivnosti realizovala je firma Sanitacija d.o.o.

Radio AS