Općina Stari Grad: Javni poziv za stipendiranje nadarenih učenika i studenata

Općina Stari Grad Sarajevo objavljuje Javni poziv za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2022/2023. godinu kojim su propisane visine stipendija od 150 KM i 200 KM.

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju nadareni učenici i studenti starosti do 25 godina, koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama, a nisu obnavljali godinu, uz ispunjavanje sljedećih uslova: da su državljani BiH, da imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo u neprekidnom trajanju od pet godina do dana podnošenja prijave za dodjelu stipendije, da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini postigli uspjeh u školi, odnosno fakultetu/akademiji, na način kako slijedi:

· učenici srednjih škola sa najmanjom prosječnom ocjenom 4,80, a učenici prvog razreda srednje škole su obavezni u  devetom razredu imati prosjek ocjena najmanje 4,80

· redovni studenti fakulteta/akademija koji prvi put upisuju tekuću akademsku godinu na nekoj od visokoškolskih ustanova ili pridruženih članica univerziteta/akademija iz grupacije umjetnosti, društvenih nauka, humanističkih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 9,00 i studenti fakulteta iz grupacije medicinskih nauka, tehničkih nauka, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka sa najmanjom prosječnom ocjenom 8,50, a studenti prve godine fakulteta/akademije obavezni su u četvrtom razredu srednje škole steći prosjek ocjena najmanje 4,80

· da učenik/student nije stipendista druge institucije, po istom osnovu

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave u sredstvima informisanja (07.11.2022. godine).

Kompletan Javni poziv za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku/akademsku 2022/2023. godinu možete pogledati ovdje.

Prijavni obrazac za stipendije preuzmite ovdje.

Objavu javnog poziva u dnevnim novinama pogledajte ovdje.

Radio AS