Općina Stari Grad u 2022. godini ostvarila prihod od 1,2 miliona KM od parking prostora

Općina Stari Grad objavila je podatke o ostvarenim prihodima od parking prostora tokom 2022. godine.

Kako su saopćili, Općina Stari Grad Sarajevo jedna je od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja djeluje samo na osnovu vlastitih prihoda jer se sredstva koja se prebacuju sa drugih nivoa vlasti gotovo neznatna.

Upravo zbog toga, intenzivno se radi na uvećanju vrijednosti općinske imovine i osiguranju dodatnih prihoda. Tokom 2020 godine, Općina Stari Grad Sarajevo vratila je pravo raspolaganja nad svim parking površinama na svojoj teritoriji, a kojima je do tada upravljalo KJKP “Rad”.

Pomenuto preduzeće izdavalo je parkinge na Trgu Austrije i kod Doma Oružanih snaga BiH trećim licima i ubiralo značajne prihode od toga. Iako su ovi parkinzi uvijek bili u vlasništvu Općine, lokalna zajednica nije imala nikakvih prihoda od njih. Od 2020.godine situacija se znatno mijenja i prihod od izdavanja parkinga počeo se slijevati u budžet Općine Stari Grad Sarajevo.

Poređenja radi, 2013. godine Općina Stari Grad Sarajevo raspolagala je sa svega 8 parking mjesta i godišnji prihod u budžetu iznosio je 4.500 KM.

Danas, Općina Stari Grad Sarajevo raspolaže sa 607 parking mjesta. Za njihovo izdavanje je u prošloj godini naplaćeno 478.578 KM, ne računajući javnu garažu. Posebno značajan prihod osvarila je javna podzemna garaža koja je u 2022.godini Općini Stari Grad Sarajevo donijela prihod od 765.000 KM.

Ukupno je Općina Stari Grad Sarajevo od izdavanja parking prostora u 2022.godini zaradila 1.243.578 KM.

Povećanje prihoda omogućilo je usmjeravanje sredstava na pomoć najugroženijim kategorijama. Zahvaljujući ovim sredstvima u 2023.godini uvećani su iznosi jednokratnih pomoći (800KM), kao i sredstava za liječenje (1.400 KM).

Također, Općina Stari Grad uvećala je iznose stipendija za učenike i studente (150 i 200 KM), koje su sada najviše u Bosni i Hercegovini.

“Općinski načelnik sa Općinskim pravobranilaštvom, Općinskim vijećem Stari Grad, kao i općinskom administracijom nastavit će rad na zaštiti i uvećanju općinske imovine i prihoda, a sve s ciljem izgradnje kvalitetnijih uslova života, boljeg privrednog i društvenog ambijenta i uslova poslovanja u Starom Gradu”, saopćili su.

Radio AS