Osigurano više od pet miliona KM za preventivno uređenje vodotoka u Kantonu Sarajevo

Uvažavajući Kantonalni operativni plan zaštite od poplava i trenutno stanje vodotoka u Kantonu Sarajevo, a s ciljem zaštite ljudi, imovine, infrastrukture, Vlada KS je na danas održanoj sjednici usvojila Program uređenja riječnih korita i zaštite od poplava na području Kantona Sarajevo za 2023. godinu.

Cilj ovog programa je preventivno djelovanje na smanjenju poplavnih područja i smanjenju šteta koje izazivaju poplave, izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata, čišćenju, produbljivanju i trajnoj regulaciji riječnih korita u Kantonu Sarajevo.

“Konačni cilj je trajna zaštita stanovništva i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanim poplavama i bujicama u rizičnim područjima, koja su definirana Kantonalnim planom odbrane od poplava”, istakao je ministar privrede KS Zlatko Mijatović, nakon usvajanja ovog programa.

Dodao je da su za njegovu realizaciju obezbijeđena sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu i iz namjenskih sredstva KUCZ KS, u ukupnom iznosu od 5.378.975 KM.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, dok će Kantonalna uprava civilne zaštite uzeti učešće u sufinansiranju čišćenja vodotoka, kao preventivnu aktivnost u cilju zaštite imovine i ljudi od poplava.

Radio AS

Odgovori