Osigurati sredstva za program “Sarajevo – središte IT industrije”

Na današnjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zastupnica Jelena Pekić uputila je inicijativu “Sarajevo – središte IT industrije” kojom se traži od Vlade Kantona Sarajevo da u pripremi Budžeta za 2023. godinu kao prioritet usvoji fokus na konkretne mjere podrške IT industriji.

“Zatražila sam da se u 2023. godini usvoji Program izdvajanja za podršku programima edukacije i prekvalifikacije za pozicije u IT sektoru u saradnji sa Univerzitetom, reprezentativnim udruženjima i asocijacijama iz IT sektora, uz podršku Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo. Jasno se prepoznaje društveni utjecaj koji IT inicijative imaju na unapređenje ekonomije i uvođenja novih praksi u našoj zajednici. Potrebno je da podržimo te trendove, udružimo se sa međunarodnim partnerima i napravimo važan iskorak”, poručila je zastupnica Pekić.

Zastupnica Pekić je istakla uspjehe postignute kroz UNDP-ov projekat boljeg upravljanja za ekonomski razvoj, gdje se pokazala važnost STEM obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.

“Kada imate inicijative poput IT Girls ili projekte razvoja STEM kabineta u školama jasno prepoznajete koliko je malo potrebno da se pokrene taj potencijal koji nove generacije imaju i da ih već u ranoj fazi obrazovanja usmjerimo prema IT sektoru. Također, zatražila smo uvećanje izdvajanja za podršku mikro, malim i srednjim preduzećima koji bi bili fokusirani na IT ili na razvoj usluga koje će podržati razvoj IT sektora, uključujući i usluge dokvalifikacije i prekvalifikacije za IT poslove. To je jedan cijeli sistem kompanija koje mogu osigurati novu nadu za našu ekonomiju”, napominje Pekić.

Od Vlade Kantona Sarajevo se očekuje odgovor na ovu inicijativu, kojom bi, ako bude usvojena, bilo osigurano posebno izdvajanje u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu za provedbu inicijative “Sarajevo – Središte IT industrije” kao strateškog cilja nove Vlade Kantona.

Radio AS