Počela rekonstrukcija najoštećenijeg dijela ulice Džemala Bijedića, od FIS-a do spoja sa X transverzalom

Počeli su radovi na rekonstrukciji dijela ulice Džemala Bijedića, od prodajnog objekta FIS do spoja sa X transverzalom, u Nedžarićima.

Radi se o najoštećenijem dijelu veoma frekventne ulice Džemala Bijedića koji trenutno nema pješačku stazu i u lošem je stanju. Saobraćajnica je usljed vremenskih uticaja i saobraćajnog opterećenja vidno oštećena, te je predstavljala veliki problem vozačima i pješacima.

Projekat je od izuzetnog značaja za odvijanje motornog i pješačkog saobraćaja, jer se radi o izrazito frekventnom dijelu Općine Novi Grad Sarajevo. Osim toga saobraćajnica predstavlja vezu između IX i X transferzale, te će rekonstrukcija navedene dionice u dužini većoj od 400 metara biti od velikog značaja, kako za građane i privrednike Općine Novi Grad Sarajevo, tako i Kantona Sarajevo.

Obzirom da se radi o cesti od kantonalnog značaja, Općina Novi Grad Sarajevo ranije je potpisala sporazum o sufinansiranju sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo nakon čega je provedena procedura odabira izvođača radova.

Vrijednost ugovorenih radova je 626.184,61 KM.

Projekatom je predviđeno uklanjanje postojećih slojeva kolovozne kao i nosive konstrukcije saobraćajnice, ugradnja novih slojeva, te izgradnja pješačke staze. Također, uradit će se i odvodnja površinskih voda sa saobraćajnice, kao i horizontalna i vertikalna signalizacija.

Radio AS