Pokrenuta inicijative za usvajanje zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti aktivista u KS

Aarhus centar u Bosni i Hercegovini pokrenuo je inicijativu za donošenje zakona o građanskoj inicijativi i zaštiti građana i aktivista na nivou Kantona Sarajevo (KS), potvrđeno je Feni iz tog centra.

S obzirom na pravnu neuređenost ove oblasti u Federaciji BiH, ističu da je ideja da se inicijativa uputi i na nivo Federacije BiH u suradnji sa ostalim Eko HUB-ovima, kao i ostalim zainteresovanim udruženjima. 

Tvrde da se mnogobrojni okolišni problemi rješavaju na lokalnom nivou, općinama i mjesnim zajednicama te da tokom provođenja tih aktivnosti građani i aktivisti nailaze na različite probleme.

“Jedan od ključnih problema jeste i pravna neusaglašenost. U RS već trinaest godina postoji Zakon o referendumu i građanskoj inicijativi, dok ne postoji u Federaciji BiH, niti zasebno na nivou kantona. To je veliki problem iz razloga što ne postoje harmonizirana pravila o načinu pripreme građanske inicijative, načina prikupljanja potpisa građana niti zaštitni mehanizmi u odnosu na zaštitu građana i aktivista koji nastoje pokrenuti diskusiju o nekom pitanju od javnog interesa, poput zaštite okoliša i slično”, kazali su iz Aarhus centra u BiH.

Kažu da se u Federaciji BiH pitanje građanske inicijative bliže uređuje na nivou općina gdje sve općine predviđaju u svojim statutima obavezu prikupljanja  jedinstvenih matičnih brojeva da bi predata građanska inicijativa bila validna,  što je u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

U okviru tih inicijativa, poseban fokus je usmjeren na tzv. „SLAPP“ tužbe, strateške tužbe protiv javnog sudjelovanja.

“Ovakve tužbe se decidno usmjeravaju protiv aktivista tako da ih se optereti troškom pravne odbrane dok ne odustanu od kritike i protivljenja i učešća u građanskim inicijativama, li iskazivanja mišljenja o određenoj temi i organizovanja građanskih ili aktivističkih aktivnosti,  koje za cilj imaju pokretanja javne rasprave o pitanjima javnog interesa, a sve s ciljem cenzure, zastrašivanja i ušutkivanja”, istakli su.

Direktorica Udruženja Resursni Aarhus centar u BiH Emina Veljović kazala je da bi donošenjem tih zakona, Federacija BiH zauzela lidersko mjesto u svijetu u odnosu na ANTI-SLAPP tužbe, što bi svim građanima omogućilo jasan i siguran zakonski okvir da ostvaruju osnovna prava unutar demokratskog društva, a putem građanskih inicijativa.

Radio AS