Pomozite sarajevskim studentima da pronađu rješenja za lakše snalaženje na aerodromu

Grupa studenata iz Sarajeva provodi istraživanje kojim žele utvrditi kako putnicima olakšati korištenje aerodroma. Za tu svrhu pokrenuli su online anketu.

Anketom će utvrditi neke od najčešćih problema koje putnici imaju na aerodromu.

Cilj im je da ponude rješenja kojima će se omogućiti brže i učinkovitije kretanje na aerodromima.

Anketa je anonimna i potrebno je manje od pet minuta da se popuni.

Dostupna je na ovom linku.

Radio AS