Potpisani ugovori za sanaciju klizišta na području pet opština Kantona Sarajevo

Direktor Kantonalne uprave civilne zaštite  Dženan Brkanić i direktorica Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belma Barlov potpisali su danas sporazume o sufinansiranju projekata provođenja preventivnih mjera sanacije klizišta na području pet općina Kantona Sarajevo, s općinskim načelnicima. 

Potpisivanju je prisustvovao i ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i komandant Štaba Civilne zaštite KS Bojan Bošnjak. 

“Radi se o sanaciji klizišta na području općina Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novo Sarajevo i Vogošća za što je osigurano oko milion KM. Projekt se finansira udruženim sredsvima Kantonalne uprava civilne zaštite, Zavoda za izgradnju i općina koje su izrazile potrebe za učešće u ovim projektima. Već tri godine realizujemo  projekte sanacije klizišta, po prioritetima koje utvrđuje Zavod  skupa s općinama”, istakao je direktor Brkanić. 

Direktorica Barlov istakla je da će izdvojenim sredstvima biti obuhvaćena sanacija ukupno šest klizišta, a na pojedinim se radovi vrše duže vrijeme.

“Imamo velika klizišta u općini Ilijaš, na lokalitetu Alića gaj gdje već treću godinu realizujemo projekte. Spomenula bih i klizište na Humu u općini Novo Sarajevo, gdje nastavljamo drugu i treću fazu sanacije klizišta”, istakla je direktorica Barlov.

Ministar i komandant Štaba CZ KS Bojan Bošnjak kazao je da u Kantonu postoji veći broj područja zahvaćenih klizištima, te da se ovoj problematici mora posvetiti velika pažnja.

“Kontinuirano pozivamo sve općine da ozbiljno pripreme teren i projekte, a mi ćemo pomoći njihovu realizaciju. U Kantonu Sarajevo i generalno u FBiH postoji vakum kada je u pitanju rješavanje ovog problema. Treba napomenuti da su ovo najsloženiji projekti, sa zahtjevnim projektovanjem i izvođenjem, a opšta građevinska operativa nije baš navikla da radi ovako složene poslove. Tako da je, u cjelokupnom sistemu ovo veoma kompleksno pitanje. Posvećeni smo ovoj problematici, Vlada KS je formirala interresornu grupu koja radi na Uredbi o klizištima KS, te ćemo uskoro izići u javnost sa zaključcima. Vjerujemo da ćemo, uz opšti pravni okvir, staviti neke stvari pod kontrolu i imati  bolju realizaciju”, istakao je Bošnjak.

Radio AS