Preporuke Civilne zaštite KS zbog najavljenih padavina

S obzirom na to da se prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kao i drugih relevantnih platformi koje se bave vremenskim prognozama, u periodu od 16. do 20.01.2023. godine na području Kantona Sarajevo, odnosno Bosne i Hercegovine, očekuju obilnije kišne padavine praćene jakim udarima vjetra koje mogu prouzrokovati bujične poplave i poplave u urbanim sredinama, Kantonalna uprava civilne zaštite (KUCZ) KS izdala je preporuke.

Preporučuju svim pravnim i fizičkim licima da preventivno radi zaštite zdravlja i života ljudi, te materijalnih i kulturnih dobara odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama, koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina i jakog vjetra, odnosno pripreme adekvatne snage i materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine i jake udare vjetra.

Kako objašnjavaju, tako će se stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spašavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava i jakih udara vjetra,  čime će se izbjeći velike materijalne šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve.

„Posebno apelujemo na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da kontinuirano vrše obilazak najugroženijih područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi bile spremne kao snage prvog odgovora, da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine i jake udare vjetra na području svojih općina“, navodi se u preporukama KUCZ, koje potpisuje direktor Dženan Brkanić.

Napominju navedene subjekte da su dužni odmah čim primijete ili saznaju za neku opasnost ili pojavu koja može dovesti do nastanka prirodne i druge nesreće, sve podatke o istoj dostaviti Kantonalnom operativnom centru civilne zaštite na tel. broj 121, koji radi neprekidno 24 sata svaki dan.

Radio AS