Program

Ponedjeljak – Četvrtak

00:00 – 8:00 Noćni program
8:00 – 11:00 Jutarnji program
11:00 – 12:00 Strana muzika
12:15 – 12:45 Naftalina
12:00 – 13:30 Domaća muzika
13:30 – 14:00 Šlageri / Traditional pop / Starogradske pjesme /
14:00 – 16:00 Domaća muzika
15:00 – 15:30 Radio Slobodna Evropa
16:00 – 17:00 Strana muzika
17:00 – 19:00 Domaća muzika
18:00 – 18:30 Radio Slobodna Evropa
19:00 – 20:00 Strana muzika
20:00 – 22:00 Domaća muzika
22:00 – 00:00 Strana muzika

Petak

00:00 – 8:00 Noćni program
8:00 – 11:00 Jutarnji program
11:00 – 12:00 Strana muzika
12:00 – 13:30 Domaća muzika
13:30 – 14:00 Šlageri / Starogradske pjesme / Traditional pop
14:00 – 15:00 Muzičke novosti
15:00 – 15:30 Radio Slobodna Evropa
15:30 – 16:00 Domaća muzika
16:00 – 17:00 Strana muzika
17:00 – 19:00 Domaća muzika
18:00 – 18:30 Radio Slobodna Evropa
19:00 – 20:00 Strana muzika
20:00 – 22:00 Domaća muzika
22:00 – 00:00 Strana muzika

Subota – Nedjelja

00:00 – 8:00 Noćni program
8:00 – 11:00 Jutarnji program
11:00 – 12:00 Strana muzika
12:00 – 13:30 Domaća muzika
13:30 – 14:00 Starogradske pjesme / Šlageri
14:00 – 16:00 Domaća muzika
16:00 – 17:00 Strana muzika
17:00 – 19:00 Domaća muzika
19:00 – 20:00 Strana muzika
20:00 – 22:00 Domaća muzika
22:00 – 00:00 Strana muzika