Raspisan konkurs za izbor najbolje fotografije osvijetljenih sarajevskih mostova

Grad Sarajevo na čelu sa gradonačelnicom Benjaminom Karić raspisao je Konkurs za izbor najbolje fotografije osvijetljenih mostova bh. prijestolnice.

Pravo učešća imaju sva fizička lica, a radove dostavljaju na e-mail info@sarajevo.ba sa istaknutim podacima o autoru: ime, prezime, JMB, adresa, općina, broj telefona, e-mail adresa, te pisanu izjavu o saglasnosti za korištenje fotografije Gradu Sarajevu.

U slučaju slanja više fotografija, svaka mora biti dostavljena kao posebna i svaka će se tako vrednovati.

Gradonačelnica Karić posebnom Odlukom imenuje Komisiju za izbor koju čine stručna lica iz oblasti umjetnosti, dizajna, turizma, arhitekture.

Ukoliko Komisija za izbor najbolje fotografije utvrdi da je kvalitet pristiglih radova zadovoljavajući, donijet će odluku o dodjeli novčane nagrade i to:

  • Prva nagrada (500 KM)
  • Druga nagrada (300 KM)
  • Treća nagrada (200 KM)

Ako Komisija utvrdi da nijedan od pristiglih radova ne zadovoljava kriterije konkursa, komisija zadržava pravo da ne izabere nijedno rješenje i eventualnu mogućnost preraspodjele konkursnih nagrada.

Ukoliko se naknadno utvrdi da je izabrana fotografija fotomontaža Grad Sarajevo zadržava pravo da poništi Odluku o nagradi, a nagrađeno lice je dužno vratiti novčani iznos nagrade.

Konkurs je otvoren do 6. januara 2023. godine.

Radio AS