Resorno ministarstvo: Niti jedno preduzeće KS ne poštuje propise o transparentnosti rada

Iz resornog ministarstva su objavili da se niti jedno kantonalno preduzeće u Sarajevu ne pridržava uredbi i zakona kojima se reguliše šta javnost treba znati o njihovom radu.

Kako su saopštili iz Vlade Kantona Sarajevo, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je to utvrdilo detaljnim uvidom u internetske stranice.

Napomenuli su da je vlada usvojila uredbu o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada njenih institucija, ustanova i preduzeća.

Uredbom je obavezano da se, kako su obrazložili, svi propisi objavljuju, a da se pod pojmom propisi i drugi akti podrazumijevaju svi propisi kojima se utječe ili se može utjecati na javnost, kao što su Ustav Kantona Sarajevo, zakoni, statuti, osnivački akti, uredbe, odluke, pravilnici, provedbeni propisi zakona te svi pravilnici.

To se odnosi i na, kako su podsjetili, sva javna preduzeća i pravna lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a koji su dužni u svom radu pridržavati se spomenute uredbe, čime se osigurava javnost rada svakog preduzeća. Članom 13. ove uredbe propisano je da njeno neprimjenjivanje ili nepoštivanje predstavlja osnov za smjenu odgovornog lica.

“Ovo ministarstvo, a prvenstveno Vlada Kantona Sarajevo ima pravo, a i mogućnost da primjenu propisane uredbe kontinuirano prate putem internet stranica preduzeća, kao i sve njihove aktivnosti, posebno one koje se poduzimaju na sjednicama nadzornih odbora, upravnih odbora, odbora za reviziju, uprava, skupština, kao i sve usvojene odluke na ovim organima te sve ostalo što je propisano uredbom”, ukazano je u dopisu preduzećima.

Ovo ministarstvo smatra da obaveza proistekla iz uredbe mora biti u potpunosti ispoštovana, jer je Vlada Kantona Sarajevo ne bi ni usvajala da nije konstatovala da javnost ne treba znati sve ono što je njome predviđeno.

Samim usvajanjem uredbe je data mogućnost da sva preduzeća budu, kako su naveli, transparentna u radu, jer se radi o javnim preduzećima ili preduzećima u većinskom državnom vlasništvu. Zbog toga, Ministarstvo zahtijeva i traži da sva preduzeća svoje poslovanje i javnost rada prilagode odredbama ove uredbe.

Ministarstvo još ne želi da poduzme bilo kakve korake za primjenu člana 13., ali nakon ovoga dopisa i eventualnog neispunjenja zahtjeva iz ovog dopisa, ostaje u potpunosti posvećeno mogućnosti koju daje ovaj član predmetne uredbe, saopštili su iz Vlade Kantona Sarajevo.

Radio AS