Sanira se još jedna centralna starogradska ulica: Počeli radovi u Pehlivanuši

Ulica Pehlivanuša će u narednom periodu biti sanirana u dijelu od tramvajskih šina do stepeništa iznad Muzičke akademije. Projekat vrijedan oko 100.000 KM finansira se iz budžeta Općine Stari Grad Sarajevo.

Dionica koja se radi omogućava saobraćanje vozila kroz nekoliko važnih ulica: Mula Mustafe Bašeskije, Dženetića čikma, Josipa Štadlera i Petrakijina. Trenutno stanje ulice nije zadovoljavajuće i oštećena je usljed frekvencije vozila, prokopa i intervencija, a posebno su u lošem stanju trotoari.

U toku je uklanjanje starog i oštećenog asfalta i rad na sanaciji trotoara. Uporedo s tim izvode se i radovi na trotoarima u susjednoj ulici Josipa Štadlera koje realizuje preduzeće BH Telecom zbog zamjene svojih instalacija. Imajući u vidu da se radovi izvode u dvije vrlo frekventne ulice, saobraćaj se odvija otežano, te se učesnici u saobraćaju i građani mole za strpljenje.

Radio AS