Sarajevogas predstavio novi sistem telemetrije za nadzor i upravljanje

U krugu PTO Butila – Sarajevogas danas je predstavljena nova SCADA platforma – sistem telemetrije KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo. Nova centralizovana SCADA platforma će omogućiti prednosti za cjelokupan sistem Sarajevogasa.

Ovaj sistem će osigurati uvid u tačne podatke koji su prikupljeni u realnom vremenu što će u značajnoj mjeri koristiti dispečerima, službi mjerenja, održavanja i planiranja. Njegovim uvođenjem kritična infrastruktura postaće u potpunosti operativna.

Direktor preduzeća Sarajevogas Edis Baković kazao je da nakon šest mjeseci konačno kreću u realizaciju novog projekta SCADE.

“Dosadašnji sistemi telemetrije su objedinjeni u jedan, tako da ćemo u realnom vremenu imati sve informacije stanja na našim mjerno-regulacionim stanicama, na mjestima potrošnje, na konekciji sa toplanama što je veoma bitno, tako da ćemo u realnom vremenu, koje do sada nismo imali, imati informaciju u kakvom stanju su naše mjerno regulacione stanice, u kakvom stanju nam je regulaciona oprema, kao i stanju naših potrošaća, koliko i šta troše. Sutra krećemo u instalaciju detalja i opreme tako da, osim nadzora, možemo vršti i upravljanje našim mjerno regulacionom opremom”, kazao je Baković.

Rukovodilac projekta Husein Delalić naglasio je da glavna ideja vodilje jeste da će operateri na najednostavniji mogući način moći “interpretirati svaku informaciju koja dođe sa pozicije”.

“Cilj je bio da u principu svaki podatak bude predstavljen u vidu nekih indikatora, koji će dati pravu informaciju da li je normalan rad opreme ili se radi o nekoj vrsti problema. Ono što je glavna stvar kod ovog projekta jeste što smo konačno uspjeli da imamo ‘real time’ akviziciju podataka IT mreže putem infrastrukture telecom operatera”, kazao je Delalić.

Informacije prikupljene sa SCADA platforme, menadžement će koristiti za ocjenu produktivnosti gasnog sistema, generisanje trendova i planiranje kapitalnih investicija.

FENA

Radio AS