Sarajevski aerodrom razvija infrastrukturu za osobe sa oštećenim vidom

Na Međunarodnom aerodromu Sarajevu (MAS) danas su predstavljeni rezultati Pilot akcijskog plana tog aerodroma u vezi sa postavljanjem taktilnih traka i linija vodilja u području MAS-a, te prilagođavanja web stranice aerodroma za korištenje slijepim i slabovidnim licima.

Inovativna rješenja se implementiraju u okviru Interreg projekta DANOVA (Inovativne usluge prevoza za slijepe i slabovidne putnike u Dunavskoj regiji) čiji je glavni cilj poboljšati pristupačnost aerodroma, luka, te autobuskih i željezničkih stanica razvijanjem novih usloga i kompetencija koje će omogućiti da putnici sa oštećenjima vida imaju potpun pristup svim informacijama i uslugama o prevozu. 

Direktor Udruženja slijepih Kantona Sarajevo Fikret Zuko je rekao da je svaki projekt koji ima za cilj da omogući samostalniji život i fukcionisanje slijepih osoba, za njih veoma važan i da ga podržavaju.

“Mi smo se u ovaj projet uključili odmah na početku i naši ljudi su učestvovali u gotovo svim aktivnostima koje su bile na aerodromu i dočekali smo da ovaj međunarodni projekat polako završava. Na aerodromu nisu još u potpunosti završeni građevinski radovi i nije sve završeno u smislu adaptacije i prilagođavanja za slijepe osobe, ali ovo što smo dosad vidjeli je jako dobro i vjerujem da ćemo ubuduće, ako budemo imali mogućnosti da putujemo avionom, biti puno samostalniji u korištenju usluga aerodroma”, rekao je Zuko.

Naglasio je da je principijelno potrebno raditi na pristupačnosti okruženja za slijepe i osobe sa invaliditetom.

“Samo ako cijelo društvo vodi o tome računa u saradnji s nama možemo postići jedan ambijant u kojem ćemo svi ugodno živjeti i ovo je jedan korak u tom pravcu”, istakao je Zuko.

Uime Sarajevskog aerodroma, koordinator PRM projekta Berin Riđanović je podsjetio da se radi o transnacionalnom projektu saradnje koji sufinansiraju ERDF (Evropski fond za regionalni razvoj), IPA (Instrument predpristupne pomoći) i ENI (Evropski instrument za susjedstvo).

“U okviru ovog međunarodnog projekta mi smo na Međunarodnom aerodromu Sarajevo postavljali taktilne trake i linije vodilje i modernizovali web stranicu. Aktivnosti u okviru projekta su znatno šire i obuhvataju produkciju određenih dokumenata, poboljšanje infrastrukture u svim vidovima prevoza, cestovnom, željezničkom i avionskom, kao i pronalaženje najboljih softverskih rješenja za navođenje slijepih i slabovidnih osoba kada koriste različite vidove prevoza i kompletnu infrastrukturu”, naveo je Riđanović.

Dodao je da ima prostora i za druga inovativna rješenja kao što je intermodalni prevoz koji podrazumijeva povezivanje različitih vidova prevoza kako bi se olakšalo slijepim i slavovidnom osobama korištenje saobraćajne infrastrukture.

Radio AS