Save The Children: Tematska konferencija ‘Šta zajednica može učiniti za reformu obrazovanja’

Područja ljudskog djelovanja u 21. stoljeću zasnivaju se na novim poslovima i vještinama. Kako bi učenici i studenti u Bosni i Hercegovini bili spremni za izazove budućnosti, neophodno je da obrazovni sistem prođe kroz sveobuhvatne i temeljite promjene. 

U tom kontekstu, Projekat općeg obrazovanja (TABLA), kojeg implementira Save the Children uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), daje doprinos kroz niz aktivnosti usmjerenih na razvoj STEAM pristupa u nastavi (Science/Nauka, Technology/Tehnologija, Engineering/Inženjerstvo, Arts/Umjetnost i Mathematics/Matematika) i 4K vještina (kreativnost, komunikacija, kritičko razmišljanje i kolaboracija).

Cilj ovih aktivnosti je izgradnja kapaciteta nastavnika u navedenim oblastima, modifikovanjem studijskih programa u inicijalnom obrazovanju nastavnika na univerzitetima te putem obuka za nastavnike i njihovo kontinuirano profesionalno usavršavanje u radu kako bi stekli alate i vještine da koriste obrazovne pristupe u skladu sa standardima i praksama u ostalim evropskim zemljama.

Kako bi se skrenula pažnja javnosti na potrebu sistematskog pristupa i zajedničkog djelovanja u cilju unapređenja kvaliteta obrazovnog sistema i njegovog usklađivanja sa zahtjevima 21. stoljeća, Save the Children je 23. marta u Sarajevu organizirao tematsku konferenciju pod nazivom “Šta zajednica može učiniti za reformu obrazovanja?”.

Učesnicima su o ovoj temi govorili stručnjaci iz oblasti obrazovanja, predstavnici obrazovnih ustanova, civilnog društva u BiH i učenici.

“Ovaj događaj je prilika da se unaprijedi proces zagovaranja za kontinuirano i kvalitetno obrazovanje i poticanje reformskih procesa u BiH, da poruke predstavnika struke, učenika i roditelja o očekivanjima koje imaju od obrazovnog sistema dođu do donosioca odluka, jer želimo da svi učenici i studenti dobiju dobro i kvalitetno obrazovanje koje će im omogućiti kvalitetne poslove u 21. stoljeću. Tokom tri godine implementacije projekta TABLA, u saradnji s nadležnim ustanovama, postiglo se mnogo planiranih ciljeva vezanih za unapređenje inicijalnog obrazovanja nastavnika. Radili smo i na unapređenju kompetencija nastavnika u obrazovnom procesu u 104 škole u Sarajevskom kantonu, Hercegovačko-neretvanskom kantonu i Republici Srpskoj u cilju da se unaprijede njihove kompetencije i uvedu novi načini podučavanja koji će rezultirati boljim ishodima učenja. U tom smislu 104 škole su dobile najsavremeniju STEAM opremu i laboratorije, a nastavnici koji su prošli obuku sada su u procesu prenošenja znanja na svoje kolege”, kazala je Andrea Žeravčić, direktorica kancelarije “Save The Children” za sjeverozapadni Balkan.

O iskustvu u okviru projekta TABLA govorila je Indira Buljubašić, profesorica BHS jezika u Prvoj osnovnoj školi Ilidža.

“Obradovana sam konferencijom, jer želim čuti mišljenja drugih učesnika, prvenstveno naših učenika, kolegica i kolega. S jednakom radošću učestvujem u projektu TABLA, u okviru kojeg sam realizovala četverodnevne treninge za kolegice i kolege iz tri škole, iz kojih kroz proces primjene STEAM-a u nastavnom procesu pratim i mentorišem 29 nastavnika/nastavnica tokom ovog polugodišta”, kazala je Buljubašić.

Namir Ibrahimović, direktor JU OŠ “Safvet-beg Bašagić” u Sarajevu, istakao je da je obrazovanje jedna od najvažnijih društvenih vrijednosti te da su ovakvi događaji i razgovori o unapređenju obrazovnog sistema važni iz više razloga.

“Na ovaj način u javnosti se kreira kultura razgovora o ciljevima obrazovanja unutar društva, potiče se na razmišljanje o trenutnoj obrazovnoj praksi i promišljanje o ulozi svakog pojedinca u obrazovnom sistemu, uključujući nastavnike, pedagoge, psihologe i direktore, te traže saveznici za obrazovne promjene među starijim učenicima, edukatorima, roditeljima i političarima. U konačnici, cilj ovih aktivnosti je kreiranje veselijih, razigranijih i smislenijih učionica i škola”, istakao je Ibrahimović.

Belma Alagić, menadžerica operacija u kompaniji Ministry of Programming, u okviru panel diskusije “STEAM – povratak budućnosti u školu”, istakla je da se tehnologija gotovo nikako ili veoma skromno tretira u našem obrazovnom sistemu, uprkos činjenici da je sastavni dio života djece od najranijeg doba.

“Ne edukujemo ih i ne upućujemo kako se ona treba koristiti. Ne učimo ih ni da razmišljaju, da propituju, da stvaraju i izmišljaju nešto novo ili bolje, već da šablonski pamte unaprijed napisano štivo, da recituju tuđe riječi i ograniče se na ono što je stalo između dvije korice udžbenika. Da bismo osigurali prosperitet naših mladih, konkurentnost naših industrija na globalnom nivou, inovacije i privlačenje značajnijih investicija, potrebno je da uradimo prvi korak u tom smjeru – reformu obrazovanja”, kazala je Alagić. 

FENA

Radio AS