Savremeni centar za obrazovanje: Univerzitetska biblioteka kao srce Kampusa UNSA

Projekat izgradnje Univerzitetske biblioteke u Kampusu UNSA predstavlja jedan od kapitalnih poduhvata u Kantonu Sarajevo i najznačajnijih poslijeratnih investicija u univerzitetsku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini.

“Ova biblioteka, zahvaljujući grantu Saudijskog fonda za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije, biće moderna ustanova koja će značajno unaprijediti uslove za rad i učenje studenata i profesora Univerziteta u Sarajevu”, poručio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk tokom posjete gradilištu.

Univerzitetska biblioteka, čija je izgradnja započela u decembru prošle godine, biće srce modernog Kampusa u Sarajevu, koje će pored savremenih univerzitetskih objekata, sadržavati i sportske, kulturne i druge društvene sadržaje namjenjene studentima. Ovaj ambiciozni plan ima za cilj pozicioniranje Sarajeva kao regionalnog univerzitetskog grada, stvarajući urbani prostor koji će biti ponos ne samo Sarajeva, već i cijele Bosne i Hercegovine.

“Višegodišnja blokada izgradnje biblioteke nije nas spriječila da budemo uporni i istrajni u našoj ideji da Univerzitetu u Sarajevu obezbjedimo savremeni centar za obrazovanje i istraživanje. Zbog toga sam posebno radostan da kvaliteta i dinamika radova teče po planu”, istakao je Uk.

Projekt izgradnje Univerzitetske biblioteke ističe važnost međunarodne saradnje i podrške u postizanju zajedničkih ciljeva u oblasti obrazovanja i razvoja. Biblioteka će postati najvidljiviji most prijateljstva između Kraljevine Saudijske Arabije i Bosne i Hercegovine, osiguravajući trajnu vezu i partnerstvo u budućnosti.

Plan Kantona Sarajevo je osigurati sredstva i za što brži nastavak izgradnje ostalih segmenata budućeg Kampusa. Time bi studentima osigurali sve potrebne resurse i sadržaje na jednom mjestu, a integriranim pristupom dodatno poboljšali kvalitetu studentskog života i akademskog iskustva.

Radio AS