Sindikati zahtijevaju veću ulogu i položaj u Ekonomsko-socijalnom vijeću Kantona Sarajevo

Predstavnici svih reprezentativnih sindikata u Kantonu Sarajevo, koji zastupaju interese državnih službenika i namještenika koji rade u organima državne službe Kantona Sarajevo, zatražili su održavanje hitnog tematskog sastanaka sa članovima Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo (ESV KS) sa predstavnicima iz reda Sindikata.

U saopćenju Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika navodi se da je povod  za ovaj sastanak bilo održavanje tematske sjednice ESV KS na temu Kolektivnih ugovora u Kantonu Sarajevo, a koja je održana na inicijativu Udruženja poslodavaca Kantona Sarajevo, na kojoj se primijetila nedovoljna zastupljenosti reprezentativnih sindikata, odnosno nikakva zastupljenost državnih službenika i namještenika u radu ovog tijela.

U ESV KS dominiraju predstavnici poslodavaca, dok sindikati nemaju adekvatno zastupanje, što umanjuje njihov uticaj i mogućnost aktivnog učešća u socijalnom dijalogu.

“Smatramo da je ovo pitanje od ključne važnosti za jačanje socijalnog dijaloga i zaštitu prava i interesa radnika u Kantonu Sarajevo. Stoga smo zatražili održavanje ovog sastanka kako bismo imali priliku detaljno razmotriti ovu problematiku i pronaći rješenja koja bi osigurala ravnopravniju zastupljenost i bolji status sindikata u okviru ESV KS”, izjavio je predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić.

Cilj tematskog sastanka sa predstavnicima sindikata članovima ESV KS jeste razmjena konstruktivnih prijedloga i sugestija, te vidjeti mehanizme koje je neophodno unaprijediti da bi se ojačala zastupljenost sindikata iz svih grana u radu ESV KS, navodi se u saopćenju.

“Vjerujemo da ćemo u narednom periodu, zajedničkim naporima, pronaći rješenje koje će unaprijediti položaj sindikata i ojačati njihovu ulogu u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća Kantona Sarajevo”, zaključio je Zornić.

Radio AS