Skupština KS usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu

Na dnevnom redu juče okončane 54. sjednice Skupštine KS našla su se četiri zakona iz resora privrede, a jedan od njih je bio i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu koji je, nakon usvajanja, proslijeđen u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.

Ovim zakonom uređuje se pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, način i uslovi upravljanja mineralnim sirovinama, zaštita, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustava izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehnička dokumentacija i projektovanje, rudarska mjerenja i rudarski planovi, inspekcijski nadzor, zaštita i uređenje prostora, kaznene odredbe i druga pitanja vezana uz upravljanje mineralnim sirovinama na području Kantona Sarajevo. „Zakon o rudarstvu Kantona Sarajevo prvi put je donesen 2012. godine. U ovih deset godina ovo je prva njegova izmjena.

Ovo je u suštini tehnički zakon i uradili smo izmjene tehničke prirode, ali i neophodno usklađivanje s novodonesenim Zakonom o koncesijama, tako da sada imamo jedan zaokružen pravni okvir za transparentno i kvalitetno upravljanje i zaštitu prirodnih dobara na području Kantona Sarajevo, što će sigurno doprinijeti boljoj provodivosti zakona na terenu, ali i zaštiti i boljem upravljanju našim prirodnim resursima“, kazao je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić.

Podsjetio je i na opredjeljenje Ministarstva da sve korisnike prirodnih bogatstava uvede u okvire zakona i korištenje prirodnih resursa pod transparentnim uvjetima, a kako bi to bilo moguće svi zakonski propisi iz resora privrede podvrgnuti su opsežnim analizama i shodno njima mijenjani ili donošeni potpuno novi zakoni.

Tako su u toku 2021. i 2022. godine proceduru do konačnog donošenja novih zakona prošli zakoni o šumama, koncesijama, vodama i Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju. U formi nacrta Skupština Kantona Sarajevo usvojila je zakone o javno – privatnom partnerstvu, poljoprivrednim podsticajima i ruralnom razvoju, turizmu Kantona Sarajevo, te Zakon o rudarstvu.

Radio AS