Stari Grad: Odjeljenje za održavanje putnih pojaseva i sekretari mjesnih zajednica pomažu u čišćenju snijega

Snježne padavine koje su počele u nedjelju, 26.02.2023.godine dovele su do brojnih problema, otežanog odvijanja saobraćaja, ali i svakodnevnog života u mnogim naseljima i ulicama na području Starog Grada. Iako su ekipe nadležnog preduzeća KJKP“Rad“ protekla 24 sata bile na terenu i radile na osiguravanju prohodnosti, snijeg koji je neprestano padao stalno je iznova zatrpavao ulice, posebno u padinskim dijelovima Starog Grada.

Jutros su, prema nalogu općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, na teren upućeni uposlenici Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva koji prvenstveno rade na uklanjanju polomljenih grana i stabala jer je na nekoliko lokacija zabilježeno da su grane pale na saobraćajnice, dvorišta i trotoare.

Polomljena stabla i grane su jutros uklonjeni na Baščaršiji – kod autobuske stanice i kod Sebilja, kod brane Bentbaša, u ulicama Budžak, Glođina, Grličića brdo i Safvet – bega Bašagića, iz dvorišta Gimnazije na Bistriku, a nastavlja se i dalje raditi prema svim prijavama koje upute sekretari mjesnih zajednica koji redovno obilaze teren.

Na osnovu dojave civilne zaštite, sinoć su vatrogasci izvršili uklanjanje polomljenog stabla sa ceste na adresi Hambina carina br.4 koje je prilikom pada zakačilo i električne kablove javne rasvjete, te se prvo pristupilo isključivanju električnog napona, a potom uklanjanaju stabla.

Sekretari mjesnih zajednica jutros obilaze teren i koordiniraju sa Službom civilne zaštite Stari Grad, te KJKP“Rad“ po pitanju čišćenje saobraćajnica. Ne čekajući da nadležno preduzeće dođe do ulica koje su u padinskim dijelovima, a gdje žive stari i bolesni građani, sekretari su jutros i sami učestvovali u čišćenju snijega. Jedna od najneprohodnijih ulica je svakako ulica Boguševac do koje grtalice teško dolaze. Sekretar mjesne zajednice Toka-Džeka Senad Herco jutros je zajedno sa građanima očistio ulicu Boguševac kako bi se osigurala prohodnost u ranim jutarnjim satima. Istovremeno, sekretar MZ Sumbuluša Nervin Džombić pomogao je u čišćenju snijega iz dvorišta OŠ“Saburina“ i ulice Bakije sokak.

Općina Stari Grad Sarajevo poziva građane na solidarnost i pomoć u raščišćavanju snijega jer zaštitom sebe, svojih članova porodice i drugih građana, daju doprinos u ukupnoj zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća. Osim toga, Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća propisana je obaveza lične i uzajamne zaštite svih građana po kojoj je svako dužan preduzimati one mjere i aktivnosti da zaštiti i spasi sebe, svoje članove porodice i svoju imovinu. Stoga, pozivamo građane da očiste prilaze svojim kućama, očiste snijeg i ledenice sa krovova i svakako da ne parkiraju vozila na nepropisna mjesta jer će to onemogućiti prolaz grtalicama.

Općina Stari Grad Sarajevo će i dalje putem nadležnih službi i preduzeća zaduženog za održavanje prohodnosti vršiti obilazak terena i djelovati na svim lokacijama prema utvrđenim prioritetima.

Radio AS