Stvoreni uslovi za nastavak radova na IX transverzali, najavljeno rušenje privremenih objekata

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je na današnoj sjednici odluke koje se tiču kupoprodaje privremenih objekata radi rušenja, a koji se trenutno nalaze na dijelu IX transverzale.

Povodom odluke oglasio se i načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić te je izjavio kako na ovu odluku čekalo nekoliko godina.

“Skupština Kantona Sarajevo danas je konačno donijela odluku na koju se čekalo nekoliko godina, a kojom se stvaraju preduslovi za uklanjanje privremenih objekata na lokalitetu kružnog toka koji će spajati Devetu transverzalu i ulicu Safeta Zajke”, rekao je Efendić.

Pojasnio je kako su ranije izmješteni stadion, ambulanta te pošta koja se nalazila u objektu ambulante.

“Završen je proces eksproprijacije jednog stambenog objekta na ulazu u ulicu Hekim oglu Ali paše koja će također biti uklonjena kao i eksproprijacija zemljišta i objekata sa obje strane ulice Safeta Zajke za potrebe proširenja saobraćajnice koja će spajati dva kružna toka”, zaključio je Efendić.

Radio AS