Svjetski dan voda: U središtu ovogodišnje kampanje podzemne vode

Svjetski dan voda međunarodni je dan koji se obilježava danas, 29. put zaredom, s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanja globalne pažnje na značaj i važnost vode, te promociju održivog korištenja postojećih vodnih resursa. 

“U središtu ovogodišnje kampanje Svjetskog dana voda su podzemne vode. To je vitalni resurs koji osigurava skoro polovinu sve vode za piće u svijetu, oko 40 posto za navodnjavanje u poljoprivredi i trećinu potrebne za industriju. Održavaju ekosisteme, tokove rijeka, sprečavaju slijeganje tla te prodor morske vode”, izjavio je za Fenu direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sarajevo Sejad Delić.

Naglasio je da su podzemne vode osnova za razvoj poljoprivrede i proizvodnju energije, hrane te ukupnog ekonomskog napretka i na vodnom području rijeke Save.

“Studija dugoročnog snabdijevanja vodom stanovništva, privrede i industrije na vodnom području Save“ čiju je izradu finansirala Agencija 2019. godine, pokazala je da se ni u jednom slučaju ne eksploatiše više vode nego to dozvoljavaju bilansne rezerve. Ovo je posebno važno s obzirom da su podzemne vode u većini slučajeva osnovni resurs za vodosnabdijevanje stanovništva pitkom vodom”, ističe Delić.

Bosna i Hercegovina jedna je od rijetkih zemalja koja ima značajne rezerve pitke vode. Iako su dovoljne za nekoliko desetljeća nisu neiscrpne i lahko se mogu zagaditi.

Razvoj poljoprivrede, industrije, koncentracija stanovništva u većim urbanim sredinama imaju za posljedicu sve težu zaštite vode općenito, a naročito postojećih izvora za piće i vodosnabdijevanje građana.

“Racionalna potrošnja, smanjen unos nutrijenata, donošenje i provođenje odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta, primjena mjera radi smanjenja incidentnih zagađenja, uređenje evidencije svih vodozahvata podzemnih i površinskih voda, praćenje količine zahvaćene vode i održivo korištenje podzemnih voda, gradnja prečistača otpadnih voda posebno u urbanim sredinama te eliminacija divljih deponija i kontrola odlaganja svih vrsta otpada. Sve su to neophodne radnje kako bi zadržali dobro stanje voda”, poručio je Delić na Svjetski dan voda.

Prve važne preporuke o problemima vezanim uz vodu i vodne resurse formulirane su na konferenciji Ujedinjenih naroda o vodama 1977. godine u Argentini. Nakon konferencije UN-a u Rio de Janeiru u decembru 1993., odlučeno je da će se svake godine na ovaj datum širom svijeta obilježavati Dan voda i podsjećati na važnost vode te podizati svijest o preko dvije milijarde ljudi koji nemaju pristup sigurnoj vodi.

Ove godine u fokusu su podzemne vode, a uz slogan „Učinimo nevidljivo vidljivim“ ističe se kolika je njihova važnost. Unatoč činjenici da ih ne vidimo, njihov je učinak vidljiv svugdje. Gotovo sve tekuće slatke vode svijeta su podzemne vode i osnova su opskrbe vodom za piće, za sistem odvodnje, poljoprivredu, industriju i ekosustave.

FENA

Radio AS