Tarik Zaimović, novi rektor UNSA: Napravit ćemo sveobuhvatnu reformu kvalitete studiranja

Odlukom Senata Univerziteta, za novog rektora Univerziteta u Sarajevu izabran je prof. dr. Tarik Zaimović, koji je u drugom krugu tajnog glasanja pobijedio prof. dr. Almiru Hadžović-Džuvo, redovnu profesoricu na Medicinskom fakultetu.

U prvom krugu ni jedan kandidat nije imao dovoljan broj glasova – Zaimović je imao 23 glasa, a Hadžović-Džuvo 19, dok su tri bila nevažeća.

Naime, za izbor rektora potrebna su 24 glasa. Zato se glasalo u drugom krugu, gdje je Zaimović uspio dobiti dovoljan broj glasova, dok je Hadžović-Džuvo dobila 21.

Novoimenovani rektor zamijenit će prof. dr. Rifata Škrijelja koji je na toj funkciji proveo osam godina, odnosno dva mandata. Mandat rektora započinje 1. oktobra 2024. godine i traje sve do 30. septembra 2028. godine.

Prof. dr. Tarik Zaimović redovni je profesor na Ekonomskom fakultetu. Kao član Katedre za menadžment i informacione tehnologije, predaje predmete iz upravljačkih informacionih sistema, poslovnih informacionih sistema, upravljanje IT projektima, poslovanje u mrežnoj (ed) ekonomiji te druge izborne predmete.

U biografiji navodi kako je objavio niz istraživačkih studija i publikacija. Autor je ili koautor deset knjiga i nekih od značajnijih strateških dokumenata Vlade.

Spominje i 25 godina iskustva u osmišljavanju i izvođenju različitih vrsta obrazovnih programa te iskustvo u metodologijama upravljanja projektima, standardima, procedurama u vezi s planiranjem i izvođenjem projekata, kao i implementacionim okvirima UN, Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija.

Jedan je od autora Državne strategije razvoja informacionog društva i regionalnih okvira razvoja informacionog društva, eAgende i eAgende Plus. U postratnom periodu bio je asistent prof. dr. Zlatka Lagumdžije.

Nakon što ga je Senat UNSA-e izabrao za novog rektora Tarik Zaimović se obratio medijima. Kako je najavio, fokus njegovog rada će biti studenti.

“Nastavit ćemo raditi ako Bog da na razvoju Univerziteta u Sarajevu. Puno je posla pred nama, velika smo institucija. Proteklih pet godina je bilo dosta izazovno i nadam se da ćemo u narednom periodu postići rezultate. Ja ću nastaviti tu tradiciju da budemo centar izvrsnosti svih javnih univerziteta, ali i privatnih u BiH”, rekao je Zaimović.

Govorio je programu koji je izložio pred Senatom UNSA-e.

“Mnogo toga u programu ima što predstavlja suštinski iskorak, neke su aktivnosti tekućeg karaktera tako da će se završavati u narednom periodu. Ono što je važno je da fokus želimo da stavimo na studijske programe i naše studente. Želimo napraviti sveobuhvatnu reformu kvalitete studiranja. Naš plan aktivnosti će ponajviše biti orijentisan prema poboljšanju sveukupnog studentskog iskustva na UNSA kroz projekte digitalizacije, kroz projekte razvoja različitih centara, evo da tako kažem izvrsnosti na UNSA-e”, istakao je.

Stava je da se broj upisanih studenata na UNSA stabilizuje.

“Broj studenata je i pitanje demografije koja neumitno utiče na sve univerzitete ne samo UNSA. Mi smo prošle godine upisali sedam posto brucoša više nego prethodnih godina i u program ste imali kratku analizu da se taj trend stabilizira”, rekao je Zaimović.

Najavio je ulaganje u Kampus i privlačenje međunarodnih studenata.

Radio AS