TIKA će opremiti prvi Dnevni centar za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju u KS

Potpisivanjem sporazuma između Vlade Kantona Sarajevo, predstavnika Turske agencije za saradnju i koordinaciju – TIKA i Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju “Dajte nam šansu”, danas je napravljen finalni korak za skoru realizaciju ideje otvaranja prvog Dnevnog centra za djecu i osobe s poteškoćama u razvoju u Kantonu Sarajevo.

TIKA se sporazumom obavezuje da će potpuno opremiti Centar, što će biti samo jedna u nizu njihovih aktivnosti u Bosni i Hercegovini. Opremanje Centra očekuju se do kraja avgusta ove godine. Uz pomoć i proaktivnost svih strana uključenih u proces, prijem djece mogao bi početi u oktobru ove godine.

“Ovo je vrlo važna vijest za porodice čija djeca imaju poteškoće u razvoju”, istakao je premijer Nihad Uk.

Dodao je kako se izgradnja ovog Centra uklapa u strategiju razvoja Kantona Sarajevo.

“Dnevni centar nalazi se u općini Novo Sarajevo ali je namijenjen ovoj populaciji iz cijelog Kantona Sarajevo. Kapacitet ovog centra je 30 djece, što će biti direktna pomoć za 30 porodica iz našeg kantona, čija djeca se susreću s poteškoćama u razvoju”, objasnio je premijer Uk.

Prvi Dnevni centar neće riješiti sve probleme, ali će, kako je poručeno danas, biti polazna tačka s koje će se širiti broj ovakvih centara i graditi slični sadržaji koji će biti od pomoći porodicama.

“Otvaranjem ovakvog centra, porodice koje imaju djecu s poteškoćama u razvoju konačno će moći biti ravnopravni građani”, rekla je Ines Kavalec, predsjednica Udruženja porodica djece i osoba s poteškoćama u razvoju „Dajte nam šansu“ i jedna od inicijatorica otvaranja centra ovoga tipa.

Kako je dodala, roditelji, članovi porodica, uz pomoć ovakvog centra konačno će moći obavljati redovne životne aktivnosti i biti korisni za svoju porodicu i društvo u cjelini.

Prenoseći iskustva iz sličnih projekata, uz svesrdnu pomoć lokalnih partnera, predstavnici TIKA-e, kako poručuju, daju svoj maksimum kako bi direktno pomogli ovoj populaciji djece i njihovim porodicama.

“TIKA  izražava veliku sreću i zadovoljstvo učešćem u ovom projektu. Radi se o veoma bitnom, strateškom projektu u kojem smo zajedno s Vladom Kantona Sarajevo. Izražavamo zadovoljstvo što možemo da pružimo podršku ovoj populaciji”, izjavio je koordinator Erdinc Isik, potpisnik sporazuma u ime Koordinacionog ureda TIKA-e u Sarajevu. 

Potpisivanju sporazuma prisustvovala je i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković.

“Ovo je još jedan od načina kako da se pomogne otvaranju Centra”, navela je resorna ministrica, izražavajući zahvalnost Turskoj agenciji za saradnju i koordinaciju, koja je opremanjem Centra odlučila podržati projekat.

Radio AS