Trnovo: U toku izgradnja vodovodne distributivne mreže u naselju Batići

U naselju Batići u općini Trnovo u toku su radovi na izgradnji vodovodne distributivne mreže, čijom će izgradnjom za ovo naselje biti riješen goruči problem, obzirom da imaju dugogodišnji problem redovnog vodosnabdijevanja.

Sredstva za izvođenje radova na izgradnji ovoga vodovoda obezbijedila je Općina Trnovo FBiH u iznosu od 100.000,00 KM. Opština Trnovo RS je pribavila projektnu dokumentaciju i dozvole za izvođenje radova, te obezbijedila nadzor i izvršila izbor izvođača radova, za prvu fazu predviđenih radova. Sporazum o saradnji i sufinansiranju ovoga projekta dvije Općine su potpisale u novembru 2021. godine, a njegova realizacija počela je u jesen 2022. godine. Radovi su zbog zimskih uslova prekinuti, te su nastavljeni početkom ovogodišnje građevinske sezone.

Ovim projektom planirana je izgradnja 1 200 m1 cjevovoda, od čega je do sada urađeno 963 m1. Planiran je rezervoar za vodu od 30 m3 i trenutno se izvode završni radovi njegove izgradnje. Ugovorna vrijednost radova na izgradnji cjevovoda i rezervoara je 84.825,00 KM. Radove izvodi grupa izvođača ”Instel” d.o.o Bijeljina i ”Rajak-Vob” Sokolac, a nadzor vrši agencija ”Grading” Pale.

Treba napomenuti da su u novembru 2022. godine, u sklopu izgradnje vodovoda za Batiće radnici JKP ”Trnovo” FBiH, izvršili radove na iskopu kanala u dužini od 450 metara u koji je u prvih 100 metara od pumpne stanice položena cijev položena cijev DN63 PN16, a ostalih 350 metara DN63 PN10, za potrebe potisnog cjevovoda koji će spajati pumpnu stanicu i rezervoar. Jednim dijelom kanala u dužini od 200 metara položena je i odvodna cijev iz rezervoara.

Po okončanju radova na rezervoaru i cjevovodu slijedi naredna faza radova na projektu vodosnabdijevanja Batića, a to je izgradnja pumpnih stanica koje su nužne kako bi se voda transportovala od izvora do rezervoara, a potom od rezervoara do naselja. Nakon provođenja procedure javne nabavke i odabira izvođača radova za izgradnju pumpnih stanica, uskoro će se realizovati i druga faza projekta.

Radio AS