U Općini Novi Grad omogućeno podnošenje zahtjeva za uvjerenja elektronskim putem

Općina Novi Grad Sarajevo omogućila je građanima podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja/potvrda iz službenih evidencija elektronskim putem, s ciljem poboljšanja i olakšavanja svakodnevne komunikacije.

Na ovaj način smanjit će se broj dolazaka građana u šalter-salu i gužvi, te će se građanima omogućiti izdavanje uvjerenja/potvrda u roku od tri dana.

Zahtjevima se može pristupiti putem linka: https://www.novigradsarajevo.ba/euvjerenja/

Pristupanjem na link potrebno je izabrati nadležnu službu i vrstu uvjerenja, nakon što podnosilac zahtjeva odabere zahtjev, otvara se forma u koju je potrebno unijeti podatke potrebne za izdavanje uvjerenja/potvrde.

Nakon obrade zahtjeva nadležne službe će najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana podnošenja zahtjeva telefonskim putem obavijestiti podnosioce zahtjeva o neophodnoj dokumentaciji za preuzimanje uvjerenja i mjestu za preuzimanje.

Također, iz općine se nadaju da će se donošenjem normativnog okvira na federalnom nivou omogućiti veći stepen digitalizacije upravnih i drugih postupaka koje vode organi uprave, a posebno normativni okvir za elektronski potpis.

Općina Novi Grad Sarajevo će u narednom periodu raditi na izradi aplikacije Općine putem koje će se moći podnositi zahtjevi i zaprimati druge vrste obavještenja koje su od značaja za građane.

Radio AS