Univerzitet u Sarajevu bilježi porast međunarodnog ugleda na svjetskim rang listama univerziteta

Univerzitet u Sarajevu ostvaruje značajan porast međunarodnog ugleda, potvrđen prestižnim priznanjima i projektnim uspjesima. Taj uspjeh je rezultat kontinuiranog rada na unapređenju kvaliteta obrazovanja, istraživanja i internacionalizacije. Time Univerzitet u Sarajevu postaje prepoznatljiva visokoobrazovna institucija, kako na regionalnom tako i na globalnom nivou.

“QS World University Rankings je objavio svoje 21. izdanje, koje obuhvata 1.503 najbolje institucije. Univerzitet u Sarajevu je jedini univerzitet iz Bosne i Hercegovine koji se nalazi na QS rang-listi najboljih svjetskih univerziteta (QS World University Rankings) za 2025. godinu i ove godine smo svjedoci porasta sa ranga 1200-1400 na poziciju između 1001. i 1200. mjesta. Na QS rang listi za Evropu, Univerzitet u Sarajevu je na 488. poziciji”, navodi se.

Pouzdanost QS World University Rankingsa potvrđuje obuhvat devet kriterija, po kojima se mjeri kvalitet univerziteta. To su akademska reputacija, reputacija kod poslodavca, omjer akademskog osoblja i studenata, citiranost akademskog osoblja, uključenost međunarodnog akademskog osoblja, uključenost međunarodnih studenata, međunarodna istraživačka umreženost, uspješnost kod zapošljavanja i održivost.

“Uvažavajući kompleksnost globalnih problema s kojima se suočavamo, QS World University Rankings naglašava zapošljivost i održivost ocjenjujući sveobuhvatnu sposobnost univerziteta da ponude rješenja, inovacije, te potaknu društvene inicijative koje će imati vidljiv i mjerljiv društveno-ekonomski utjecaj.

Upravo zbog toga QS World University Rankings je zamišljen kao okvir koji se stalno unapređuje kako bi mogao prikazati što više dimenzija društveno-ekonomskog utjecaja univerziteta”, ističe se. 

Kao važno, iz UNSA, ističu da je QS rangiranje prvenstveno namijenjeno internacionalnim studentima koji pretražuju mogućnosti studiranja, i QS ističe da je njihova misija da omoguće motivisanim studentima širom svijeta da ispune svoj potencijal. Od prethodnog izdanja, u QS World University Ranking su ugrađena tri nova indikatora – održivost, uspješnost kod zapošljavanja i međunarodna istraživačka umreženost. Univerzitet u Sarajevu je ostvario značajne rezultate, upravo na tim indikatorima.

“Iz navedenog se može zaključiti da je prepoznat kapacitet Univerziteta u Sarajevu za široku, modernu i multidisciplinarnu ponudu studijskih programa studentima, kao i našu poziciju atraktivnog partnera za međunarodne projekte”, navodi se. 

Times Higher Education World University Rankings jedini je globalni sistem mjerenja učinka univerziteta koji ocjenjuje sve osnovne misije univerziteta – podučavanje, naučno istraživanje, transfer znanja i međunarodne perspektive.

Na rang-listi univerziteta za 2024. godinu – Times Higher Education World University Rankings 2024, na kojoj je rangirano 1.906 univerziteta iz 108 zemalja i regija svijeta, Univerzitet u Sarajevu je na poziciji 1501+.

“U svom 20. izdanju za 2024. prešli su sa 13 na 18 pažljivo kalibriranih indikatora učinka, kako bi pružili sveobuhvatna i uravnotežena poređenja univerziteta. Takav sveobuhvatan način ocjenjivanja uzima u obzir kod visokoškolskih institucija njihovu veličinu, značaj i ugled kako za lokalnu zajednicu, tako i regionalno i međunarodno. Zatim i širinu ponude raznovrsnih studijskih programa, kao i mogućnosti njihove sinergije kroz multidisciplinarni rad”, navodi se. 

Za Univerzitet u Sarajevu je značajno da je uvršten na tu listu što potvrđuje da su zadovoljeni strogi kriteriji, a to je prvenstveno broj od minimalno 1.000 relevantnih publikacija u periodu od 2018. do 2022. godine. Times Higher Education World University Rankings je evaluirao podatke 2.673 univerziteta, a njih 1.906 je nakon evaluacije dospjelo na rang listu.

“Predstavljeni rezultati su odraz posvećenosti Univerzitet u Sarajevu akademskoj izuzetnosti, istraživanju, internacionalizaciji i stalnoj težnji ka unapređenju našeg obrazovnog sistema. Univerzitet u Sarajevu nastavlja da bude ponosan lider u oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, sa vizijom da doprinese razvoju društva. Svi ti uspjesi postignuti su zahvaljujući sinergijskom djelovanju rukovodstva Univerziteta u Sarajevu, akademskog i administrativnog osoblja članica Univerziteta u Sarajevu, te studenata i studentica našeg univerziteta.  

S obzirom da QS World University Rankings i Times Higher Education World University Rankings, osim Šangajske rang liste, spadaju među najozbiljnije rang liste univerziteta u svijetu, očekuje se da će Univerzitet u Sarajevu, ukoliko nastavi na ovaj način ulagati u kvalitet i istraživanja, u narednom periodu zauzeti poziciju i na Šangajskoj rang listi univerziteta”, saopštila je Služba za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

Radio AS