UNSA domaćin konferencije posvećene modelima univerziteta budućnosti

Univerziteti su suočeni sa velikim transformacijama kako bi odgovorili na izazove današnjice, uključujući posljedice pandemije COVID-19, klimatsku krizu, virtuelni i fizički angažman, te rastuću potražnju za saradnjom s civilnim sektorom. Koncept i dizajn održivih univerzitetskih kampusa ima dodatni poticaj da se implementira princip inkluzivnosti, zajednice, dobrobiti, fleksibilnosti i povezanosti.

Kako bi pokrenula konstruktivan razgovor o ovoj temi, UNICA – Mreža univerziteta iz prijestolnica Evrope zajedno sa Univerzitetom u Sarajevu organizira događaj “Pripremamo univerzitete budućnosti: (Obnova) izgradnja inkluzivnih i održivih kampusa” 25. i 26. aprila u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Događaj je zajednička konferencija UNICA & City i UNICA Green & SDGs i pruža dvjema radnim grupama priliku da razrade teme iz različitih perspektiva, da uče od kolega iz različitih oblasti (naučnih i društvenih), te da razgovaraju o mogućnostima saradnje i sinergije u budućnosti.

Događaj ima za cilj da inicira diskusiju ali i predstavljanje očekivanja akademske zajednice u budućnosti kroz studije o praksi održivog dizajna multimodalnog kampusa koji se implementira na UNICA univerzitetima.

Učesnici će imati priliku saznati više o saradnji između različitih aktera (vladinog i nevladinog sektora, investitora i sl.) kako bi se uspješno uključili u ove transformacije. Nadalje će saznati kako odgovoriti na različita očekivanja prema univerzitetskom kampusu, strategijama uvođenja interdisciplinarnih istraživačkih objekata, multifunkcionalnih javnih prostora, menzi, biblioteka, hibridnih i fleksibilnih učionica i kancelarija, inovativnih ekosistema, inkluzivnih rezidencijalnih rješenja i drugih usluga kampusa na jednom mjestu.

Govornici na konferenciji će raspravljati o pitanjima kao što su:

  • Kako studenti mogu biti uključeni u transformaciju kampusa?
  • Kako univerziteti mogu da odgovore na energetsku krizu, globalno takmičenje u e-učenju i učenje kombinovanjem starih zgrada i novih tehnologija?
  • Kako poboljšati upotrebu i dostupnost postojećeg akademskog dobra stvaranjem laboratorija za razvoj i testiranje istraživanja i inovacija?
  • Kako univerziteti i gradovi mogu “komunicirati” kako bi se uključili u održive transformacije?

Konferencija će započeti iznošenjem iskustava sa Univerziteta u Sarajevu, koji je trenutno u fazi značajnog renoviranja i izgradnje Kampusa uz finansiranje od strane vlade i Evropske investicione banke. Specifičnost Kampusa Univerzitet u Sarajevu ogleda se u dizajniranju, projektovanju i rekonstrukciji glavnog kampusa univerziteta, koji se nalazi u administrativnom centru grada i prvobitno je bio vojna kasarna. Ovom transformacijom se doprinosi procesu valorizacije cjelokupnog okoliša.

Renoviranje kampusa iz perspektive održivosti i interakcije između institucije i grada bit će tema prezentacija drugih univerziteta članica UNICA o srodnim inicijativama i iskustvima.

Radio AS