Upravni odbor Sindikata policije KS: Mi raspolažemo informacijama o aktivnostima MUP-a

Upravni odbor Sindikata policije Kantona Sarajevo (UO SPKS) saopštio je da se “u posljednje vrijeme, u medijskom prostoru prilikom objavljivanja saopštenja Sindikata policijskih službenika, državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, često koristi ime ‘Sindikat policije Kantona Sarajevo’ na način da se informacije i saopštenja predstavljaju kao stav Sindikata policije Kantona Sarajevo”.

“Napominjemo da je Sindikat policije Kantona Sarajevo nedavno proslavio 26 godina postojanja pod imenom ‘Sindikat policije Kantona Sarajevo’ te se korištenjem skraćenice ‘Sindikat policije KS’ i zvanični ‘LOGO’ Sindikata policije Kantona Sarajevo, dezavuiše javnost da su određeni stavovi paralelnih sindikata, stavovi i jedinog reprezentativnog sindikata, a to je Sindikat policije Kantona Sarajevo.

Obzirom da su pojedini mediji, jučer tokom dana, objavili određene informacije vezane za nabavku službenih motornih vozila, izgradnje objekata i zapošljavanja novih kadrova, obavještavamo da je Sindikat policije Kantona Sarajevo u stalnom kontaktu sa menadžmentom Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije te informišemo javnost o tome da je, nakon šest godina, izvršena nabavka 76 službenih motornih vozila, od kojih je 50 posto preuzeto, dok se za 50 posto vozila čeka ugradnja opreme potrebne za obavljanje svakodnevnih policijskih poslova, koja će do kraja mjeseca biti u upotrebi”, navodi se.

U saopštenju za javnost koje potpisuje predsjednik UO SPKS Saim Smajlović navodi se i to da je, prije godinu dana, u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo zaposleno 197 policijskih službenika, od kojih su dva zatražila sporazumni raskid radnog odnosa, a 195 je na usluzi građanima Kantona Sarajevo.

“U toku je konkurs za prijem 30 policijskih službenika u činu ‘Mlađi inspektor’, od kojih je 29 kandidata zadovoljilo uslove za proceduru sigurnosne provjere nakon čega će se objaviti konačna lista predloženih za zapošljavanje. Također, u proceduri je konkurs za prijem 250 policajaca. Završeni su ljekarski pregledi za oko 240 kandidata, dok će ostali broj biti popunjen sljedećim sa liste. Osim navedena dva konkursa, do kraja godine u planu je raspisivanje još jednog konkursa za prijem 200 policajaca. To bi u konačnici značilo da će se, osim već završenog kokursa i konkursa koji su u toku, u periodu od 2023. godine do kraja 2025. godine zaposliti novih 670 policijskih službenika”, navode.

Prema navodima iz tog saopćenja, u toku su tri konkursne procedure za prijem po Javnom oglasu namještenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije.

“Sindikat policije Kantona Sarajevo intenzivno pregovara o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi KS i Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS, a u saradnji sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika KS”, ističe se.

“Kad je u pitanju izgradnja objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Uprave policije, u toku je nadogradnja objekta Policijske uprave Novi Grad. U toku su aktivnosti na realizaciji potrebne dokumentacije za izgradnju objekta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, Policijske stanice Trnovo, dok se za objekt Policijske uprave Ilidža rješavaju imovinsko-pravni odnosi, a u toku su pripremni radovi za izgradnju „HANGARA“ za potrebe Auto-servisa i kriminalističke forenzike na lokalitetu Stup”, naglašavaju.

U vezi nabavke policijske uniforme, UO SPKS navodi da je Pravilnik o postojećoj uniformi prethodni policijski komesar stavio van snage, a javni poziv za nabavku uniforme u skladu sa važećom Federalnom uredbom je u toku.

“Ali i tu ima određenih poteškoća, zbog nedovoljno preciznih opisa dijelova uniforme odnosno zahtjeva ponuđača za preciznije određivanje stavki koje donosilac Uredbe nije smatrao potrebnim za dalje detaljisanje. Nadamo se da će takvi problemi uskoro biti prevaziđeni i da će u skorijem periodu biti nabavljena propisana uniforma. Ukoliko se ne bude mogla ubrzo nabaviti uniforma, koja je u skladu sa Uredbom, Sindikat policije Kantona Sarajevo je upoznat da će menadžment Uprave policije na čelu sa Policijskim komesarom, tražiti alternativna rješenja kako bi policijski službenici bili adekvatno opremljeni”, ističe se.

UO SPKS u saopštenju za javnost navodi i to da je “Sindikat policije Kantona Sarajevo smatrao potrebnim da informiše javnost i članstvo o svim aktivnostima kako Sindikata policije Kantona Sarajevo tako i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo i Uprave policije, jer kao reprezentativni sindikat raspolaže svim informacijama vezano za navedenu problematiku”.

Radio AS