Uskoro bi trebala početi izgradnja biciklističke i pješačke staze od Stupske petlje do Energoinvesta

Općina Ilidža je zatražila izradu idejnog i izvedbenog projekta za biciklističku i pješačku stazu od Stupske petlje do raskrsnice kod Energoinvesta.

Objavljena je nabavka usluga za izradu spomenutog projekta, a rok za dostavljanje ponuda je 2. februar ove godine.

Planirana je izgradnja jednosmjerne biciklističke staze u dva smjera sa dijelom pješačke staze.

Preciznije, kako je obrazloženo, dužina staze Pravac A (od raskrsnice kod Energoinvesta do Stupske petlje) je 1.180 metara, dok je dužina staze Pravac B (od Stupske petlje do raskrsnice dok Energoinvesta) 1.110 metara.

Ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a iznosi 10.000 KM, a izgradnja bi trebala trajati 45 dana.

Radio AS