Usvojen Budžet Općine Stari Grad Sarajevo za 2023. godinu u iznosu od 20.903.900 KM

Na današnjoj 20. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo usvojen je Prijedlog budžeta Općine Stari Grad Sarajevo za 2023. godinu u iznosu od 20.903.900 KM.

U izjavi datoj medijima prije početka sjednice, načelnik Hadžibajrić je pojasnio da će u fokusu budžetskih izdvajanja i naredne godine biti infrastruktura.

“Kao i prethodnih godina, pri izradi budžeta fokusirali smo se na infrastrukturu i projekte koji su u našem programu rada. Nekoliko projekata će biti preneseni iz ove godine i završeni u 2023. godini zbog objektivnih okolnosti. Takav projekat je sanacija Apelovog puta gdje smo morali obustaviti radove dok Grad Sarajevo završi uvođenje kanalizacije, tako da će se nastaviti na proljeće,” izjavio je načelnik. “Osim toga, značajno su viša izdvajanja u budžetu za stipendije učenika i studenata koje će od sljedeće godine iznositi 150 i 200 KM po čemu smo sigurno prva općina u Kantonu Sarajevo, a možda i u BiH. Povećana su i sredstva za liječenje građana i jednokratne pomoći socijalno ugroženima imajući u vidu tešku ekonomsku situaciju u zemlji i svijetu”, kazao je načelnik Hadžibajrić. Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog o izmjenama i dopunama (rebalans) budžeta za 2022. godinu, koji iznosi 30.506.350 KM.

Imajući u vidu skori dolazak zimskog perioda i padavina, vijećnicima je danas predočena i informacija o pripremljenosti za zimsko održavanje saobraćajnica na području Općine Stari Grad Sarajevo za period od 15.11.2022. do 15.03.2023. godine. Načelnik Hadžibajrić je pojasnio da je Općina Stari Grad Sarajevo poduzela sve mjere da u toku ove zime prohodnost ulica bude zadovoljavajuća i da se blagovremeno vrši čišćenje snijega sa ulica.

“Većina ulica koje su se nalazile u trećem i četvrtom prioritetu, što znači da je po zakonu njihovo čišćenje bilo predviđeno tek 72 sata nakon padavina, prebačene su u II prioritet, tako da očekujemo da ove zime stanje bude puno bolje;” izjavio je načelnik Hadžibajrić. Pojasnio je i prijedlog nabavke vozila za čišćenje ulica kojim bi raspolagala Općina Stari Grad. “Već smo pokušavali nabaviti takvo vozilo kojim bi upravljali uposlenici našeg Odjeljenja za održavanje putnih pojaseva, a što bi znatno popravilo stanje na terenu. Nažalost, nije bilo firmi koje bi nam mogle isporučiti vozilo. Mi ćemo svakako ponoviti postupak nabavke, a ukoliko ne uspije, zatražit ću saglasnost Vijeća da izvršimo nabavku korištenih servisiranih vozila iz inostranstva koja mogu zadovoljiti naše potrebe”, izjavio je Hadžibajrić.

Općinsko vijeće usvojilo je danas i prijedlog Odluke kojom će se ubuduće 30.maj u Općini Stari Grad Sarajevo obilježavati kao Dan maloljetnog borca. Usvojen je i Prijedlog Zaključka o usvajanju inicijative za dodjelu naziva ceste koja se od opservatorija proteže duž bob staze do Vidikovca na Trebeviću, a koja bi trebala nositi naziv Ulica Alije Oruča.

Radio AS