ViK osigurao cisterne s pitkom vodom zbog nestanka električne energije

Zbog prekida snabdijevanja električnom energijom i problemima sa snabdijevanjem vodom, KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo osigurao je cisterne sa pitkom vodom za građane.

Cisterne su osigurane u saradnji s Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, KJKP Rad i Kantonalnom upravom civilne zaštite KS.

Cisterne će biti na lokalitetima:

MZ VELEŠIĆI

Adresa: Muhameda ef. Pandže bb

MZ GORNJI VELEŠIĆI

Adresa: Muhameda ef. Pandže do 28

MZ POFALIĆI 1

Humska 18

MZ POFALIĆI 2

Adresa: Humska broj 630

MZ Stup

Nikole Šopa br. 52 A

MZ Stup II

Dobrinjska br. 2 A

MZ Stupsko Brdo

Dr.Kasima Begića br. 111

MZ Blažuj

Vlakovo br. 102 B

MZ Blažuj

Vlakovo br. 102 B

MZ Rakovica

Rakovička cesta br. 341

MZ Osjek

Osik br. 292

Mjesna zajednica “Dobrinja C”, Esada Pašalića broj 3

Mjesna zajednica “Dobrinja D” Omladinskih radnih brigada broj 6

Mjesna zajednica “Dolac” Adema Buće broj 112

Mjesna zajednica “Alipašin Most II”

Kasima Hadžića broj 6

Mjesna zajednica “Alipašin Most I”

Smaje Šikala broj 2

Mjesna zajednica “Briješće” Viteška broj 4

Mjesna zajednica “Naselje heroja Sokolje”

Numan paše Ćuprilića broj 21

Mjesna zajednica “Reljevo” Reljevska broj 13

Mjesna zajednica “Zabrđe” Avde Palića broj 64

Ulica Franjevačka

MZ Blagovac

Blagovac I br. 75.

MZ Bistrik

Adresa: Bakarevića br. 9

MZ Hrid – Jarčedoli

Adresa: Jarčedoli br. 3

MZ Mahmutovac

Adresa: Paje sokak br. 22

MZ Mjedenica

Adresa: Hamdije Kreševljakovića br. 61

MZ Širokača

Adresa : Za Beglukom br. 73

MZ Toka-Džeka

Adresa: Toka br. 15

MZ Babića bašča

Adresa: Maguda b. 1

Objekti na izvorištima su snabdjeveni električnom energijom te se uspostavlja vodosnabdijevanje, samo sa smanjenim pritiskom. Moguć je poremećaj na višim spratovima i na višim kotama grada.

Radio AS