Više od pet miliona KM za projekte uređenja riječnih korita i zaštite od poplava

Ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović i direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov, potpisali su danas sporazume o sufinansiranju aktivnosti na realizaciji projekata uređenja riječnih korita i zaštite od poplava u 2023. godini sa načelnicima općina s područja Kantona Sarajevo i predstavnicima Gradske uprave.

Cilj je preventivno djelovanje na smanjenju poplavnih područja i šteta koje izazivaju poplave, izvođenjem radova na izgradnji zaštitnih vodnih objekata, čišćenju, produbljivanju i trajnoj regulaciji riječnih korita u Kantonu Sarajevo.

“Konačni cilj je trajna zaštita stanovništva i njihove imovine, privrednih subjekata, infrastrukture, poljoprivrednog zemljišta od štetnog djelovanja voda izazvanog poplavama i bujicama u rizičnim područjima, a koja su definirana Kantonalnim planom odbrane od poplava”, istakao je ministar Mijatović.

Dodao je da su za realizaciju aktivnosti, iz danas potpisanih sporazuma, obezbijeđena sredstva u Budžetu Kantona Sarajevo za 2023. godinu u iznosu od 5.006.575 KM.

Nadzor nad izvođenjem radova vršit će Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, dok će Kantonalna uprava civilne zaštite učestvovati u sufinansiranju čišćenja vodotoka, u cilju zaštite imovine i ljudi od poplava.

Radio AS